Hadždž i umra

DA LI JE IMUĆAN MUŽ OBAVEZAN DA PLATI HADŽDŽ SVOJOJ SUPRUZI?

PITANJE: Esselamu alejkum. Imam jedno pitanje koje me muči duže vrijeme, ne smijem ga ostaviti po strani, pa bih voljela da mi objasnite ukoliko ste u mogućnosti, Allah vam dao hajr na oba svijeta,amin.
Naime, ja sam žena muslimanka koja boravi u kući, udata sam, nemam svoj imetak. Muž iduće godine inša’Allah planira ići na Hadždž, kada sam ga pitala ima li namjeru meni to obezbjediti, kaže da nisam dužna jer nemam svoj imetak. Meni problem stvara to što znam da on već sad ima taj novac da bi mogao platiti Hadždž i meni. Zanima me, je li on dužan to uraditi? Ako  jeste, a neće, kakav je moj status, šta treba da činim? Allah vas nagradio.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu Gospodaru svjetova i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Nema razilaženja među učenjacima da je muž obavezan, tj. da mu je vadžib, izdržavati svoju suprugu.

Takođe, nema razilaženja da u to izdržavanje ulazi: obezbjeđivanje mjesta za stanovanje, odijevanje (odjeća i obuća) i hranjenje (hrana i piće).

Razilaze se oko detalja šta se podrazumijeva pod mjestom za stanovanje, koliko i kakva odjeća i obuća trebaju biti i šta spada u hranjenje (hranu i piće), kao da li se sve žene isto izdržavaju ili ima razlike između žene bogatog i uglednog porijekla naspram žene siromašnog i manje uglednog porijekla.

Učenjaci se razlaze, nakon što su složni oko obaveze obezbjeđivanja stana, odjeće i hrane, da li u izdržavanje žene ulaze (tj. da li je muž obavezan obezbjediti) troškovi liječenja žene (svečetiri poznata mezheba su na stavu da ne ulaze), kupovina šminke i sredstava za uljepšavanje žene i slično.

Nije mi poznato da ima razilaženja među učenjacima da muž nije dužan ženi platiti troškove Hadždža. U smislu da je griješan kod Allaha ako ima sredstava da joj plati Hadždž a on neće. Drugim riječima, žena nije obavezna da obavi Hadždž ako nema imetka sa kojim bi platila troškove Hadždža.

Učenjaci se razilaze oko toga da li je ispravan i valjan mehr žene prilkom sklapanja braka ako je njen mehr plaćanje troškova njenog obavljanja Hadždža.

Od lijepog ophođenja muža prema ženi i lijepog ahlaka muža prema njoj je da ako je muž u mogućnosti da joj plati troškove Hadždža. S tim da mu to nije vadžib zbog kojeg ako ga ostavi biva griješan kod Allaha.

O ovome je upitana Stalna komisija za fetve u Saudiji (Fetava El-Ledžneti-daime, 11/35), pa je odgovor bio sljedeći:

„Muž šerijatski nije obavezan da plati troškove njenog (ženinog) Hadždža pa makar bio bogat, nego mu je to lijepo uraditi, a ona nije obavezna da obavi Hadždž jer nema sredstava za njegovo obavljanje.

Ve billahi tevfik i neka se salat i selam na Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe“. (u potpisnicima komisije su Abdullah bin Baz, Abdurezzak ‘Afifi i Abdullah ibn Gudejan)

U drugoj fetvi iste komisije (Fetava El-Ledžneti-daime, 11/94) je došlo: „Muž nije obavezan platiti troškove obavljanja Hadždža njegove supruge kao što je obavezan platiti troškove njenog hranjenja, oblačenja i stanovanja.

Međutim, ako bi joj platio to je sa strane lijepog ophođenja i potpunog ahlaka. On je obavezan plati supruzi troškove izdržavanja u vremenu njenog obavljanja Hadždža (kada ga ona obavlja od svog imetka) onoliko koliko joj daje za izdržavanje kada nije na putovanju“. (u potpisnicima komisije su Abdullah bin Baz, Abdurezzak ‘Afifi i Abdullah ibn Ku’ud)

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta