FIKHIbadetiNamazPITANJA I ODGOVORI

KADA JE MUSAFIRU DOZVOLJENO DA POČNE SA KRAĆENJEM I SPAJANJEM NAMAZA (ili drugih olakšica putovanja)?

– Esselamu alejkum poštovani.
Je li dozvoljeno da spojim namaze pre nego što krenem na put, npr. da u 13h klanjam i podne i ikindiju i da onda tek krenem na put? Da Vas Allah nagradi.
ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

 

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Nema razilaženja među učenjacima četiri mezheba i šire da je šart korištenja olakšica musafirluka napuštanje kuća naseljenog mjesta u kojem se živi, svejedno bilo to mjesto grad, selo ili šatorsko naselje. S tim da se učenjaci mezheba razilaze oko nekih detalja ovog šarta.

Pod napuštanjem kuća naseljenog mjesta se misli na udaljavanje od tog mjesta na udaljenost sa kojom se u običaju ljudi smatra da je napustio to mjesto.

Argumenti sa kojima se dokazuje šart napuštanja kuća naseljenog mjesta za dozvolu kraćenja i spajanja namaza su:

– ajet u kojem se olakšice kraćenja daju onome ko je na putovanju, kaže Uzvišeni: „Nije vam grijeh da namaz na putovanju skratite, i kada se bojite da će vam nevjernici neko zlo nanijeti“. (En-Nisa, 101))

– vjerodostojni hadisi u kojima je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kratio i spajao namaze kada bi krenuo na putovanje, tj. nije kratio prije nego što bi krenuo.

Kod hanefija se uslovljava za korištenje olakšica putovanja da musafir napusti ne samo mjesto stanovanja, tj. grad ili selo, nego i kuće koje su oko grada ili sela, jer i one imaju propis tog mjesta. Dok voćnjaci, povrtaljke, farme i slično, pa makar bili spojeni sa mjestom stanovanja, ne ulaze u ovaj propis, tj. nije uslov da se i oni moraju napustiti da bi bilo dozvoljeno da se počnu koristiti olakšice putovanja. (pogledaj: Hašijetu Ibn Abidun 1/525, El-Fetava el-hindijje 1/139)

Malikije uslovljavaju onome ko krene na putovanje, tj. otpočine putovanje, iz voćnjaka, vrta, povrtaljke i slično da ih mora napustiti da bi mu bilo dozvoljeno da počne koristiti olakšice putovanja. U osnovi kraćenje i spajanje namaza otpočinje sa napuštanjem kuća naseljenog mjesta u kojem čovjek živi. (pogledaj: Hašijetu ed-Dusuki 1/359)

Mezheb šafija je da ako grad ili selo (mjesto življenja) ima zid sa kojim je opasan, kao što je bilo u stara vremena, da se olakšice putovanja mogu koristiti samim izlaskom van zidina mjesta. A ako nema zidina sa kojim je mjesto življenja okruženo, onda je ibret u napuštanju kuća tog naseljenog mjesta, tj. izlasku van njih. Voćnjake i farme oko mjesta življenja nije uslov napustiti da bilo dozvoljeno početi sa kraćenjem ili spajanjem namaza i sličnim olakšicama musafira. (pogledaj: Nihajetu-muhtadž 2/252)

Hanabile uslovljavaju za dozvolu korištenja olakšica putovanja napuštanje kuća naseljenog mjesta, svejedno bile kuće unutar zidina grada ili sela ili van njh. (pogledaj:Keššafu el-kinna’a 1/507)

Prema tome, nije dozvoljeno da se namazi spajaju prije kretanja na put. Olakšice putovanja se počinju koristiti kada se musafir udalji od kuća mjesta stanovanja, tj. kada napusti mjesto stanovanja.
Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta