Namaz

DODIRIVANJE RESICA UŠIJU (ima li osnova?)

PITANJE: Es selamu alejkum.
Nadam se da vas ne ometam u čemu. Najprije da vas Allah nagradi za vaš rad za vjeru. Moje pitanje je vezano za namaz. U zadnje vrijeme vidim dosta sestara da dižu ruke u namazu dodirivajući palcem resice ušiju. Nekako dok sam išla u mejtef stari efendija je dječake tome učio, dok je novi efendija nam malo bolje objasnio da to dodirivane resica nije sunnet. Sad kako nastojim upotpuniti sunnete namaza to mi nije jasno. Bil to trebala raditi i kako to argumentovati jer ima onaj hadis u kojem se kaže: “Klanjajte kako mene vidite da klanjam.” Pa eto, ako mi možete to samo malo bolje objasniti, dati hadis i predaje selefa. Da li vi savjetujete da se to radi, jer i sami znate kakav je naš narod ili uprkos tome ustrajati na sunnetu. Da vas Allah nagradi i umnogostrući vaša dobra djela.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Način podizanja ruku u hanefijskom mezhebu
U osnovnim knjigama hanefiskog mezheba po tom pitanju je došlo sljedeće:
U knjizi hanefijskog mezheba „El-Ihtijar“ (1/73), koja sadrži zvanične stavove hanefijskog mezheba, je došlo: „A ko hoće da uđe u namaz, izgovora TEKBIR i podigne ruke tako da palčevi budu u visini resica ušiju“.
Kaže El-Merginani u knjizi „El-Hidaje“ (1/48), u kojoj je komentarisao svoju knjigu „Bidajetul-mubtedi’i“: „Podiže ruke dok palčevi ne budu u visini resica ušiju. … A žena podiže ruke u visini njenih ramena “. U drugim knjigama je pojašnjen razlog razlikovanja žena od muškaraca u ovom propisu, a to je: da time žena više skriva svoje tijelo.
U knjizi „Muhtesar el-kuduri“ (str. 27) kaže autor: „Kada čovjek počne klanjati donese tekbir i podigne ruke sa tekbirom tako da mu palčevi budu u visini resica ušiju“.
Kaže es-Serahsi u „El-Mesutu“ (1/11): „Kod nas je sunnet da (klanjač) podigne ruke tako da palčevi budu u visini resica ušiju a vrhovi prstiju u visini krajeva ušiju“.
Kaže ez-Zejle’i u „Tebjinul-hakaik“ (1/109): „Način podizanja ruku je da podigne ruke tako da palčevi budu u visini resica ušiju a vrhovi prstiju u visini krajeva ušiju“.
Prema tome, u prvim osnovnim knjigama hanefijskog mezheba je došlo da je sunnet da klanjač prilikom iftitahi tekbira podigne ruke tako da palčevi budu u visini resica ušiju.
Tek u potonjim komentarima knjiga hanefijskog mezheba se spominje dodirivanje resica ušiju palčevima:
Kaže Ibn Abidin u svojoj „Hašiji“ (1/482): „Podigne ruke prije tekbira, po nekima sa njim (tekbirom), dodirujući palčevima resice ušiju, to je smisao da budu u istoj visini, jer nismo sigurni da smo podigli palčeve u visini resica ušiju osim sa time (dodirivanjem resica)“.
Dodirivanje resica ušiju se navodi takođe i u knjizi „Durerul-hukkam“ (1/66).

Način podizanje ruku u vjerodostojnom sunnetu
U vjerodostojnom sunnetu je prenešeno da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podizao ruke prilikom iftitahi (početnog) tekbira na dva načina:
Prvi način: podigo bi ruke u visini ramena
Bilježe Buharija i Muslim u svoja dva Sahiha od Ibn Omera, radijallahu anhuma, da je rekao: „Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da podigne ruke u visini ramena na početku namaza, prije odlaska na ruku i nakon podizanja glave sa rukua, a ne bi ih dizao između dvije sedžde“.
Drugi način: podigao bi ruke u visini ušiju ili vrhova ušiju
Bilježe Buharija i Muslim u svoja dva Sahiha od Malik ibn El-Huvejrisa, radijallahu anhu, da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi podigo ruke u visini ušiju (u rijavetu: vrhova ušiju) pri početnom tekbiru, pri odlasku na ruku i kada bi podigao glavu sa rukua“.
Prema tome, sunnet je podizati ruke na jedan od dva spomenuta načina. Dodirivanje resica ušiju nema potvrde u vjerodostojnom sunnetu, a nije mi poznato da to došlo ni u slabim hadisima. Takođe, nema osnova pravljenje razlike između muškaraca i žena po ovom pitanju.
Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta