HADISKUR'ANOcjena dokumentovanje i komentar hadisaPITANJA I ODGOVORI

UČENJE SURE MULK ŠTITI OD KABURSKOG AZABA (hadis)

– Esselamu alejkum. Da li ima dokaz za suretul Mulk da se uči svaku noć prije spavanja i da je to zaštita kaburskog azaba?
ODGOVOR: Alejkumusselam.

O vrijednosti učenja sure El-Mulk je prenešeno nekoliko hadisa, sam Tirmizi bilježi tri hadisa o vrijednosti učenja sure El-Mulk, neki su dobri i prihvatljivi a neki slabi. Hadis o kojem pitaš glasi: “Ona (sura El-Mulk) je mani’a (tj. ona koja sprečava), i ona je mundžija (tj. ona koja spašava) spašava ga (čovjeka) od kaburskog azaba”. Hadis bilježi Tirmizi od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, i kaže da je hasen (dobar) garib (stran jer je prenešen samo u ovom rivajetu).

Šejh Albani ga je ocijenio slabim, a ispravno i jeste da je slab jer je u njegovom senedu Jahaja ibn ‘amr En-Nekri a on je slab.

Za njega kažu Ahmed, Ibn Me’in, Ebu Zur’a, Nesai’ i mnogi drugi, da je veoma slab, a kaže Zehebi da je ovaj njegov hadis od onih hadisa koji su veoma slabi.

Takođe, ovaj hadis se prenosi od Enesa i Ibn Mesuda, radijallahu anhuma, s tim da su oba slaba, osim što je u rivajetu od Ibn Mesuda, radijallahu anhu, kojeg bilježi Taberani u Kebiru u stvari ispravno da su to riječi samog Ibn Mesuda, radijallahu anhu, a ne riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Prema tome, ovaj hadis je neprihvatljiv kao argumnet da učenje sure El-Mulk spašava od kaburskog azaba. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta