AKIDANovotarijePITANJA I ODGOVORI

ZBUNJUJUĆA RAZLIKA IZMEĐU 6 USMANOVIH MUSHAFA

– Selamun Alejkum
Bio sam na jednoj islamskoj stranici cukmostar i pročitao sam nešto što nisam uspio da najbolje razumim, prije da kažem da sam zbunjen, pa mi treba pojašnjenje da se riješim te zbunjenosti. Pročitao sam o ortografiji osmanovih r.a. mushafa  koje je slao u razne pokrajine kojih je prema jačem mišljenju bilo 6. Prije sam mislio da je ovih 6 primjeraka bilo apsolutno identično u svim harfovima, a sada ovdje sam pročitao da nisi bili potpuno identični što me je pravo zbunilo-jer znam da je koncenzus islamskih učenjaka da ko doda 1 ili oduzme 1 harf iz Kur’ana, ili zanegira ili posumnja u Kur’anski tekst ili smatra da između 2 korice nešto fali-da je nevjernik-to i na stranici piše…
M svi imamo mushaf kod kuće, šta je onda sa onim drugim primjercima u kojima ima razlika u pisanju (ortografiji) npr. u jednom je izbačen veznik vav u drugom primjerku nije i tako dalje… sad mi nije jasno dali ovaj mushaf kod mene sadrži sve harfove ili se hoće reći da svi mshafi sadrže sve harfove (odnosno ko misli da fali ili doda nešto između po pitanju Kur’ana koji je zapisan u 6 mushafa). Hitno mi treba odgovor jer sam stvarno zbunjen…???
ODGOVOR: Alejkumusselam.

Ako je bilo moguće da kontaktiraš tu stranicu, trebao si tražiti sa te iste stranice pojašnjenje toga što ti nije jasno ili da pitaš nekog od naših daija koji su se specijalizirali u kiraetima.

Inače, tema Mushafa koji su napisani po takozvanom resmu (rukopisu) Usmanovom, radijallahu anhu, a to su ovi koji danas postoje među muslimanima, je veoma opširna i duga jer je izgrađena na poznanju i razumijevanju sedam harfova, kiraeta i onome što se desilo sa historijske strane prilikom pisanja i sakupljanja Kur’ana u jednu knjigu a zatim u jedan Mushaf na jednom harfu u vrijeme Ebu Bekra a zatim Usmana, radijallahu anhuma.

Uglavnom, ono što je došlo u pitanju to između ostalih lijepo pojasnio Muhammed Mahluf El-‘Adevi, poznati savremeni egipatski šejh i zamjenik direktora Univerziteta El-Azhar (preselio 1351 po Hidžri), u svojoj knjizi „El-Bejan fi ulumil-tibjan“ na veoma studiozan način. Rezime toga se sadrži u sljedećem:

Takozvani Usmanovi, radijallahu anhu, Mushafi (njih 6) su napisani njegovom naredbom u vrijeme njegovog hilafeta kada se pojavilo veliko razilaženje među muslimanima oko harfova (a Kur’an je objavljen na 7 harfova kao što je došlo u hadisu mutefekun alejhi) na kojima je Kur’an objavljen. Ti Usmanovi Mushafi su zapisani na jednom HARFU a to je harf Kurejš. Usman, radijallahu anhu, je naredio da se spale svi ostali Mushafi koji su do tada bili napisani, a koji su bili napisani na svih sedam harfova. A sam taj harf Kurejš unutar sebe ima više KIRAETA, pa je u svakom Mushafu pisano rukopisom da obuhvata po jedan kiraet. Naravno, svi ti kiraeti su prenešeni odPoslanika, sallallahu alejhi ve sellem, oko čega nema spora niti razilaženja. U tim rivajetima (ili kiraetima) ima razlike u nekim harfovima i riječima, tj. u nekim su neke riječi potvrđene a u nekim nisu ili ima razlike unutar samih riječi u nekim harfovima. Zbog toga je su Usmanovim Mushafima pisano takvim rukopisima da oni u sebi obuhvataju te kiraete.

Treba naglasiti da te razlike unutar rivajeta i kiraeta ne utiču na značenje ajeta, recimo neke riječi se u arapskom izgovaraju i pišu na više načina pa su ti načini došli u različitim kiraetima, a isto imaju značenje.

Na primjer: riječ SIRATAL-MUSTEKIM unutar Fatihe je u tim kiraetima došla da se piše: siratal-mustekim (gdje je harf s sad), siratal-mustekim (gdje je harf s sin) i ziratal-mustekim (harf z je zal). Rukopis Usmanovog, radijallahu anhu,Mushafa je takav da se mogu čitati svatri spomenuta kiraeta ove riječi unutar Fatihe.

Sve navedeno je urađeno tako da bi se sačuvao svaki kiraet i rivajet koji je prenešen od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i to unutar jednog harfa a to je harf Kurejš.

Nadam se da nakon spomenutog ne bi trebalo ostati nejasnoće.

A poznati akidetski princip da ko zanegira makar jedan harf iz Kur’ana da time postaje nevjernik je ispravan.

Međutim, on se odnosi na negiranje harfa iz Kur’ana koji je prenešen i zapisan u mutevatir kiraetima, ušto naravno ulaze svi kiraeti (sa svojim međusobnim razlikama) koji su prenešeni u resmu (rukopisu) Usmanovih, radijallahu anhu, Mushafa. Znači, te sitne razlike u nekim riječima ili slovima unutar riječi ne ulaze u ono sa čijim se negiranjem izlaazi iz vjere. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta