AKIDA

PROPIS PRAVLJENJA ILI UREĐIVANJA VJERSKIH OBJEKATA KRŠĆANA (od strane muslimana)

PITANJE: Selam alejkum, uvaženi brate. Ja sam po struci majstor građevine pa imam u ponudi da odradim krov na kapeli gdje se krišćani kada presele ostavljaju do dana ukopa. Pa da li ima smetnje da prihvatim posao, jer na kapeli imaju dva krsta.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Vjerski objekti kršćana ili židova su mjesta gdje se čini širk Allahu, veliča krst i rade druga zabranjena djela. Ako bi musliman učestvovao u izgradnji ili uređivanju crkve, sinagoge, kapele i slično, on bi time potpomagao činjenje spomenutih grijeha. A muslimanu nije dozvoljeno da pomaže nekoga drugog u činjenju grijeha po tekstu kur’anskog ajeta.

Kaže Uzvišeni: „A nemojte se međusobno potpomagati u griješenju i neprijateljstvu“ (El-Maide, 2).

Islamski pravnici su u fikhskim knjigama jasno naglasili da nije dozvoljeno pomaganje kršćana u izgradnji crkve ili sličnih vjerskih objekata.

Kaže imam Šafija (El-Ummu 4/213): „Prezirem (tj. smatram zabranjenim) da musliman radi kao zidar, stolar ili slično u njihovim crkvama koje su za molitve“.

Kaže šejhul-islam Ibn Tejmijje (Iktidau es-siratil-mustekim, 2/41): „A što se tiče mezheba imama Ahmeda oko pravljenja zvona i slično, kaže (učenjak) Amidi: nije dozvoljeno, jer je korist posla na kojem se radi zabranjena. Također, rad na izgradnji crkve, sinagoge ili samostana, kao i posao pisanja njihovih iskrivljenih knjiga“.

Prema tome, nije dozvoljeno praviti nemuslimanske vjerske objekte ili raditi na njima kao zidar, stolar i slično. Jer to predstavlja zabranjeno potpomaganje u griješenju čija zabrana je došla u kur’anskom ajetu.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta