Post/Ramazan

KEFARET ZA POLNO OPĆENJE U TOKU RAMAZANA

PITANJE: Es selamu alejkum. Da li je potrebno da čovjek obavi kefarete zbog polnog općenja sa ženom u toku posta Ramazana, a koje je bio dužan obaviti prije par godina ali ih nije obavio iz nemara, ili je dovoljno samo da se pokaje. I ako možete da mi pojasnite oko toga da li su oboje dužni učiniti keferat, te ako mogu postiti 60 dana, da li im je opravdano da samo nahrane 60 siromaha ili 120 za oboje. Da vas Allah subhanehu ve teala nagradi.

ODGOVOR: Alejkumusselam.
Onaj ko polno opći sa svojom suprugom po danu u toku Ramazana, a što je haram po idžmau učenjaka, tim djelom je pokvario post tog dana i dužan je da ga naposti. Takođe, vadžib mu je da učini kefaret zbog grijeha polnog općenja u toku Ramazana, i to: da slobodi roba, ili da posti 60 dana uzastopno bez prekida ili da nahrani 60 siromaha. Ovo isto se odnosi na ženu osim ako ju je muž prisilio na intimni odnos.
Argument za ovo je ono što je došlo u vjerodostojnom hadisu kojeg bilježe Buharija, Muslim i ostali od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, o čovjeku koji je polno općio sa ženom u toku Ramazana. U ovom rivajetu hadisa Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je pitao čovjeka, prilikom pojašnjavanja kefareta, da li može oslobodit roba, a na njegov negativan odgovor pitao ga je da li može postiti dva uzastopno mjeseca, na njegov negativan odgovor pitao ga je da može nahraniti 60 siromaha, a pošto nije ni to bio u stanju dao mu je vreću datula da podijeli siromasima. A na pitanje tog čovjeka da li da podijeli datule na siromašnije od njega, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se nasmijao i rekao mu da ide i nahrani svoju porodicu. U rivajetu kod Muslima (1872) kefaret nije došao po redoslijedu nego u obliku izbora “da oslobodi roba ili posti dva mjeseca ili nahrani 60 siromaha”. Na osnovu ova dva rivajeta učenjaci imaju dva mišljenja oko načina vršenja kefareta, tj. da je obavezan redoslijed, na čemu su Ebu Hanife, Šafija i Ahmedu rivajetu: ako ne može osloboditi roba jer robova danas nema, znači tek onda prelazi na uzastopni post dva mjeseca, a ako ni to nije u stanju onda da nahrani 60 siromaha. Ili ima izbora da uradi šta hoće od ovog troga, na čemu su Malik i Ahmed u rivajetu.

Na vama dvome je da uradite sljedeće:

1- Da se oboje iskreno pokajete zbog počinjenog djela vodeći računa o ispunjenju šartova tevbe.
2- Da oboje napostite dan Ramazana u kojem ste imali polni odnos.
3- Da svako od vas dvoje izabere kefaret između uzastopnog posta dva hidžretska mjeseca ili hranjenja 60 siromaha (muslimana). Ovo je na osnovu toga što je u rivajetu kod Muslima došlo da može izabrati između jednog od troga.
4- Za svakog siromaha daje se jedan mudd (pregršt, tj. oko 612,5 grama) hrane (pšenice, kukuruza i slično) po tri mezheba (malikije, šafije i hanabile) a po hanefijama dva mudda (dva pregršta).
5- Dozovljeno je hranu dati u brašnu (pšeničnom i slično) ili kupiti gotovu hranu pri čemu se jedan siromah hrani jednim obrokom, a nije dozovljeno niti ispravno davati vrijednost hrane u novcu.
6- Ako bi se dalo u brašnu količina kefareta za jedno od vas dvoje bi iznosila oko 37 kilograma za 60 siromaha, s tim da je bolje dati više radi sigurnosti.
7- Dozvoljeno je (istom količinom hrane od 60 osoba) nahraniti ili podijeliti hranu broju manjem od 60 siromaha ako se ovaj broj ne može naći, jer je u hadisu došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao onom čovjeku da nahrani svoju porodicu a ona je sigurno brojčano bila manja od 60 osoba.

Prema tome, to što kasnite sa činjenjem kefareta ne utiče na obavezu da ga uradite, sama tevba nije dovoljna nego je potrebno učiniti i kefaret, takođe, i ti i žena ste dužni da izvršite kefaret osim ako je ona bila prisiljena. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta