Post/Ramazan

Kada neparna noć (zadnjih 10 dana Ramazana) bude noć uoči petka, je li ona noć LEJLETUL-KADRA?

Pripisuje se šejhul-islamu Ibn Tejmiji da je rekao: “Kada se podudari da noć uoči petka bude jedna od neparnih noći zadnjih 10 dana Ramazana, ona je najpreča da bude Lajletul-kadr”.

Ove riječi koje se pripisuju šejhul-islamu Ibn Tejmiji ne možemo naći (u njegovim knjigama), nego ih prenosi Ibn Redžeb u knjizi “Letaiful-me’arif, str. 203” od Ibn Hubejre, tj. da je rekao: “Ako se potrefi da od neparnih noći zadnjih 10 dana Ramazana bude noć uoči petka, očekivat je da ona bude (Lejletul-kadr) prije drugih”.

Vjerovatno je autor (Ibn Hubejre) ovaj stav izgradio na tome da, pošto je noć uoči petka najbolja noć u sedmici, pa ako se potrefi da bude u jednoj od neparnih noći zadnjih 10 dana Ramazana, onda je ona Lejletul-kadr.

Nema u hadisima i govorima ashaba nešto što potvrđuje ovaj stav. Ono našto ukazuju hadisi je da se noć Lejletul-kadra premješta (mijenja) u zadnjih 10 dana Ramazana, da je najpreče da bude u neparnim noćima.

Kaže šejh Sulejman el-Madžid: ”Ne znamo u šerijatu da ima dokaz da, kada se potrefi da noć uoči petka bude neparna (od zadnjih 10 noći ramazana), da je ona Lejletul-kadr. Prema tome, ne možemo sigurno to tvrditi niti biti ubjeđeni u ispravnost toga, propisano je da se ulaže trud (u ibadetu) u svih zadnjih 10 noći ramazana, pa ko to uradi- on je sigurno potrefio noć Lejletul-kadra. A Allah zna najbolje”.

Na muslimanu je da nastoji da oživi ibadetom sve noći zadnjih 10 dana razamana, sljedeći praksu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

(Preuzeto iz fetve sa website-a šejha Muhammeda el-Munedžida, br 222685)

Ve billahi tevik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta