Post/Ramazan

ZABRANA POSTA SUMNJIVOG DANA (30. ŠA’BANA)

Prenosi se od Ammara ibn Jasira, radijallahu anhuma, da je rekao: „Ko posti sumnjivi dan (tj. 30. dan mjeseca Š’abana), neposlušan je Ebu Kasimu (Muhammedu), sallallahu alejhi ve sellem.“
Hadis bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže, Ibn Huzejme, Ibn Hibban, a u „Musnedu“ imama Ahmeda je od Ebu Hurejre, radijallahu anhu. Vjerodostojnim su ga ocijenili Tirmizi, Ibn Huzejme, Darekutni, Ibn Hibban i mnogi drugi.
Hadis je dokaz da je zabranjeno postiti sumnjivi dan. Sumnjivi dan je 30. dan mjeseca Ša’bana koji se upotpuni kada se 29. noći Ša’bana ne vidi mlađak Ramazana.
Došlo je u hadisu mutefekun alejhi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada ga (mlađak) vidite, postite, a kada ga (ponovo) vidite (na kraju Ramazana), mrsite se, a ako budete spriječeni da vidite (zbog oblaka i slično), upotpunite broj (dana) Ša’bana na trideset“.
Ovu zabranu posta sumnjivog dana (30. Ša’bana) podupire hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Ne postite jedan ili dva dana prije nastupanja ramazana, osim čovjeka koji (inače) posti post, pa neka ga posti.’“
Iz ovih hadisa je takođe zaključuje da nije dozvoljeno određivati početak posta mjeseca Ramazana astronomskim proračunima, nego da je ibret u praćenju mlađaka.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta