FIKHIbadetiNamazPITANJA I ODGOVORI

KLANJANJE U ODJEĆI NA KOJOJ IMA TRAGOVA KRVI HAJVANA

– Selam alejkum,
Halali brate, znam da ti stiže mnogo pitanja, da te Allah nagradi za trud i rad, ali imam još jedno hitno pitanje u vezi halal klanja. Naime, za koji dan počinjem sa radom ali sam čuo od osoba koje tu rade da nekada bude toliko krvi da i pored vodootpornih odijela dopre krv do odjeće pa čak i do kože. Ja sam čitao i čuo da je dozvoljeno klanjati u odjeći na kojoj su tragovi krvi ali od mesa, ne ona krv koja bude direktno od životinje kada se zakolje? Ja inšaAllah neću imati problema za namaze, dato mi je određeno vrijeme ali ne dovoljno da bih mogao stići promijeniti odjeću, pogotovu ako se desi da smjena bude duža pa se desi da u danu imam dva ili tri namaza. Da te Allah nagradi Džennetom inšaAllah. Selam alejkum.
ODGOVOR: Alejkumusselam.

Zahvala pripada Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i ashabe, a zatim;

Ispravan stav učenjaka je da krv hajvana čije meso je dozvoljeno jesti nije nečista jer nema dokaza koji ukazuje da je nečista. A ajet u kojem se spominje krv koja ističe, tj.145.ajet sure El-En’am gdje kaže Uzvišeni: “Reci: “Ja ne vidim u ovome što mi se objavljuje da je ikome zabranjeno jesti ma šta drugo osim strvi, ili krvi koja istječe, ili svinjskog mesa – to je doista pogano – ili što je kao grijeh zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime”, u tom ajetu je došla zabrana jedenja ili pijenja krvi. Znači, oni učenjaci koji kažu da je životinjska krv nečista, svejedno ona koja ističe pri klanju ili druga, nemaju dokaza za nečistoću krvi osim dokaze koji ukazuju na zabranu jedenja ili pijenja krvi.

A nije sve što je zabranjeno jesti i piti automatski nečisto.

Takođe, na ovo ukazuje i predaja koja se prenosi od Abdullaha ibn Mes’uda, radijallahu anhu, u kojoj je došlo da je on klanjao namaz a na njegovom stomaku su bili tragovi grizina iz buraga i krvi od deve koju je zaklao i nije obnovio abdest, a u rivajetu: da je klanjao a nije ponovio namaz. Ovu predaju bilježe Bejheki u svom Sunnenu, Taberani u Mu’adžemu kebir, Abdurretak i Ibn Ebi Šejbe u svojim Musannefima, a Hejsemi u Mu’adžem zevaidi kaže da su ravije u lancu prenosilaca pouzdani.

Prema tome, dozvoljeno ti je klanjati u odjeći koja se upršće krvlju hajvana koje kolješ. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta