Savremena pitanja

BAVLJENJE BORILAČKIM SPORTOM KICKBOX

(i drugi detalji oko toga)

PITANJE: Esselamu alejkum.
Imam pitanje sportskog sadržaja. Dakle ja sam 15 godina trenirao borilački sport Kickbox i Thaibox išao sam na takmičenja amaterski i profesionalno. Ako mi je to bilo haram da mi Allah oprosti za ta moja djela. Ti sportovi zahtijavaju veliku fizičku spremnost i veliku tjelesnu vještinu. Dobri su za samoodbranu i s obzirom da su zahtjevni u treninzima, za zdravlje, fizičku spremnost i sopstveni fitness su posebno idealni. Na takmičenjima budu mečevi intenzivni i tuče se baš dobro slično poput klasičnog boxa. Bude malih povreda, dok teže povrede su rijetkost.
Moje pitanje je, da li je ovaj sport u cjelosti haram, ili dali je haram samo ići na takmičenja?

Zanimaju me posebno detalji:
Da li smijem kao trener obučavati učenike?
Da li smijem spremati takmičare na mečeve?
Da li smijem na treninzima raditi sparinge (t.j. simuliranje borbe u treningu, tu se malo udara ali ne baš jako nego sa stitnicima i kontrolisano uz kontrolu trenera)?
Da li smijem kao menadžer u ovom sportu biti aktivan?
Da li smijem posjećati takmičenja i biti aktivan u administraciji ovog sporta?
Da li smijem organizirati priredbe tog karaktera?
Da li smijem obučavati žene koje dođu da treniraju?
Moji džematlije jedva čekaju da otvorim jednu školu kickboxa pa da treniram njih ili njihove sinove, jer smatraju da je to hajr da se ojačajemo fizički i da njihova djeca budu trenirana od jednog brata?

ODGOVOR: Alejkumusselam. Sportska igra kickbox se igra između dva igrača u kojoj nastoji svaki od njih da pobijedi (savlada i sruši) svog protivnika i to na način zadavanja udaraca nogom ili rukom, a pobjeda se postiže sa nokautom ili sa poenima.
Ova sportska igra je zbir borilačkih vještina, poput karatea i tekvandoa, i boksa.

U svom savremenom obliku ove borilačake igre i vještine igrač pobjedu ostvaruje zadavanjem udaraca rukom i nogom u lice i glavu protivnika.

Na osnovu spomenutog može se reći da se šerijatski status bavljenja kickboxom u njegovom savremenom obliku ne razlikuje od propisa bavljenja boksom, tj. da je haram.

Kickbox nije dozvoljen s jedne strane zbog velike opasnosti kojoj se izlažu takmičari, tj. što vodi i može odvesti u padanje u nesvijest, lom kostiju, ranjavanje, zadavanje ogrebotina, krvarenje i slično. A sa druge strane, što se dobrovoljno izlaganje nanošenju tjelesnih bolova, povreda i drugih oblika šteta bez opravdanog šerijatskog razloga direktno kosi sa šerijatskim tekstovima koji zabranjuju da čovjek sam sebe baca u propast i ubija, svejedno bilo to direktno ili indirektno.

Od šerijatskih tekstova koji ukazuju da je bavljenje ovakvim sportovima zabranjeno su, između ostalih, sljedeći:

– Riječi Uzvišenog: “I sami sebe u propast ne bacajte” (El-Bekare 191).

– Takođe, kaže Uzvišeni: “I jedni druge ne ubijajte! Allah je, doista, prema vama milostiv” (En-Nisa’ 29).

– Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg prenosi Ebu Se’id el-Hudri, radijallahu anhu: “Nema štete ni uzvraćanja štetom”. Bilježe ga Malik, Ibn Madže, Ahmed, Bejheki, Darekutni i ostali.

Kaže Ibn Redžeb u “Džami’ul-‘ulumi vel-hikem” (2/211) da je hadis prenešen od Ebu Se’ida el-Hudrija, Ibn Abbasa, ‘Ibadete ibn Sabita, Ebu Hurejre, Džabira i Aiše, radijallahu anhum. Nema nijednog rivajeta a da u njemu nema slabosti, s tim da je hadis hasen (dobar) sa mnoštvom rivajeta u kojima je prenešen i učenjaci rade po njemu i dokazuju sa njime.

– Hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas udara (iz opravdanog razloga), neka se kloni lica”. Bilježe ga Muslim, Ebu Davud i Ahmed. A ovo natjecanje je zasnovano na udaranju lica.

Ovo bi bio opći propis bavljenja kickboxom u njegovom poznatom obliku.

Pretpostavaljam da se Thaibox, koji nisam istraživao, suštinski ne razlikuje od Kickboxa te se isti propis odnosi i na njega.

A što se tiče odgovora na podpitanja, krenućemo redom:

Pitanje: Da li je ovaj sport u cjelosti haram, ili da li je haram samo ići na takmičenja?

Odgovor: Kao što je već pojašnjeno, Kickbox u njegovom poznatom savremenom obliku je u cjelosti haram. Međutim, ako se ovaj sport sveo na nanošenje laganih udraca, onda bi bio dozvoljen i bio bi poput karatea. Naravno, ovo je moguće da se praktikuje u privatnom aranžmanu, tj. bez učešća na amaterskim ili profesionalnim takmičenjima klasičnog bavljenja ovim sportom.

Pitanje: Da li smijem kao trener obučavati učenike?

Odgovor: Biti trener u klasičnom bavljenju ovog borilaškog sporta je haram kao i samo bavljenje istim. Jer bi to predstavljalo pomaganje u haramu, a pomaganje u griješenju je zabranjeno kur’anskim ajetom. Kaže Uzvišeni: „A nemojte se međusobno potpomagati u griješenju i neprijateljstvu“ (El-Maide, 2).

Pitanje: Da li smijem spremati takmičare na mečeve?

Odgovor: Ovo takođe nije dozvoljeno jer potpada pod pomaganje u onome što je zabranjeno.

Pitanje: Da li smijem na treninzima raditi sparinge (t.j. simuliranje borbe u treningu, tu se malo udara ali ne baš jako nego sa stitnicima i kontrolisano uz kontrolu trenera)?

Odgovor: Ako bi se sparinzi radili izvan klubova Kickboxa onda nema smetnje, a u protivnom, tj. ako bi se izvodili unutar postojećih klasičnih klubova kao vid učešća u pripremi takmučara, onda to takođe ulazi u zabranjeno potpomaganje u haramu.

Pitanje: Da li smijem kao menadžer u ovom sportu biti aktivan?

Odgovor: Pošto se menadžer bavi planiranjem, organizovanjem, vođenjem i kontroliranjem nekog posla, a u ovom slučaju bi to bilo Kickboxom, a bavljenje ovim sportom je zabranjeno, to znači da je samo planiranje, organizovanje, vođenje i kontroliranje u ovom sportu takođe zabranjeno kao i samo bavljenje.

Pitanje: Da li smijem posjećati takmičenja i biti aktivan u administraciji ovog sporta?

Odgovor: Biti aktivan u administraciji je poput bavljenja menadžerstvom. A posjećivanje takmičenja u Kickboxu radi praćenja, bodrenja ili čak uživanja u njemu je vid podrške i slaganja sa tim sportom, a to znači davanje podrške i slaganje onome što je haram. Ako je neki sport (ili slično) haram musliman treba izbjegavati sve aktivnosti koje su vezane za organizaciju, izvođenje i takmičenja tog sporta.

Pitanje: Da li smijem organizirati priredbe tog karaktera?

Odgovor: Ako su priredbe zasnovane na tom klasičnom i poznatom Kickboxu, onda nema sumnje da je to vid pomaganja u haramu koje je zabranjeno u 2. ajetu sure El-Maide. A ako bi se izvodili mečevi sa laganim udaranjem ili sparinzi, onda nema smetnje.

Pitanje: Da li smijem obučavati žene koje dođu da treniraju?

Odgovor: Obučavanje žena od strane trenera muškarca u nekom dozvoljenom sportu, poput karatea, tekvandoa i slično, je haram, a kamoli u zabranjenom sportu. Ova zabrana je zasnovana na tome što je muškarcu zabranjeno dodirivati ženu kojoj nije mahrem, takođe osamljivati se sa ženom, obavezan je oboriti pogled i mnogi drugi poropisi koji govore o relaciji muškarca i žene. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta