Propisi vezani za žene

DA LI JE PROPISAN HIDŽAB CRNE BOJE

PITANJE:

Esselamu alejkum šejh, da li hidžab muslimanke treba biti crne boje i da li je otvaranje vrata šejtanu ako se nosi neka druga boja? Allah Vas nagradio.

ODGOVOR:
Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Šerijatski tekstovi Kur’ana i vjerodostojnog sunneta nisu posebno odredili boju odjeće i hidžaba koju je muslimanki propisano nositi, u tome je šerijat ostavio širine i to se obično razlikuje od mjesta do mjesta, od naroda do naroda, klimatskih uslova, načina života, običaja i slično. Nema dokaza koji ukazuje da je ženama mustehab ili sunnet a kamoli vadžib nositi crnu boju.

Upitana je Stalna komisija za fetve(broj 5089): Pitanje: Da li hidžab žene muslimanke treba biti isključivo crne ili može biti bilo koje boje?Odgovor: “Odjeća žene muslimanke nije specifična samo za crnu boju, njoj je dozvoljeno da oblači odjeću bilo koje boje ako ta odjeća prekriva stidno mjesto, nije odjeća kojom se oponašaju muškarci, nije tijesna, nije providna da se kroz nju vidi i ne izaziva fitnu. Ve billahi tevfik. Neka je salavat i selam na Vjerovjesnika, njegovu porodicu i ashabe.” (Potpisnici fetve, šejhovi: Abdullah Ibn Ku’ud, Abdullah ibn Gudejan, Abdulrezak Afifi i Bin Ban)

Bilježi Ebu Davud u svom Sunenu od Ummu Seleme, radijallahu anha, da je rekla: “Kada je objavljen ajet: “Neka spuste haljine svoje niza se.” ( El-Ahzab, 59) Izašle su žene ensarija pokrivene kao da su im gavrani na glavama. (Njihove marame su bile crne pa su upoređene sa gavranima).” Hadis je šejh Albani ocjenio vjerodostojnim, a Abdulkadir i Šuajb Arnaut dobrim. Sličan hadis se prenosi i od Aiše, radijallahu anha, međutim on je slab.
Sa ovim hadisom se ne može dokazivati da je sunnet ženama nositi crnu boju a kamoli vadžib. Najviše na što on ukazuje jeste to da je dozvoljeno nositi crnu boju. Ovaj hadis nije dokaz da je ženama sunnet nositi crnu boju zbog sljedećeg:
– jer u hadisu je došlo da su ensarijke pokrile glave crnim maramama a ne čitavo tijelo
– u hadisu nije došlo da je pokrivanje crnom maramom od strane žena ensarijka smjernica od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem
-da bi nošenje odjeće crne boje ženama bio sunnet potrebno je da to preporuči ili naredi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem

Prema tome, nije od sunneta da odjeća žene muslimanke bude crna jer za to nema dokaza. Nošenje odjeće mimo crne boje ne samo da nije otvaranje vrata šejtanu već je to otvaranje vrata šerijatu u kojem po ovom pitanju ima širine.

Ve billahi tevfik

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta