Propisi vezani za žene

PRODAJA PARFEMA (mirisa) ŽENAMA KOJE NE PRAKTIKUJU VJERU (ili nemuslimankama)

PITANJE: Assalamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh, šejh.  Da te Allah nagradi za tvoj trud za islam i istinu koju širiš sa svojim predavanjima i odgovaranjem na pitanja. Allahume amin. Naime, ja sam htio da Vam postavim pitanje koje mi je baš važno. Moj brat i ja bavimo se prodavanjem miska (parfema) i elhamdulillah ide nam dobro. Samo, u zadnje vrijeme nam dolaze ljudi koji ne prakticiraju vjeru, ili su nevjernici skroz i traže od nas da im prodamo parfeme za njihove žene. Mi smo do sada cijelo vrijeme odbijali radi hadisa, u kojem Allahov Poslanik s.a.w.s. kaže, da žena koja iziđe iz kuće naparfemisana je isto kao da čini zinaluk. Moje pitanje je, da li mi smijemo da prodajemo parfeme za žene, čak i ako znamo da to ide ženi koja će se naparfemisati i onda izići iz kuće, ili smo dobro postupili sto odbijamo? Da te Allah nagradi svakim dobrom.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Ženi muslimanki nije dozvoljeno da izađe iz kuće namirisana ako zna da će doći u kontakt sa muškarcima koji joj nisu mahremi ili da će proći pored njih.

U vjerodostojnim hadisima je takva žena nazvana bludnicom. A u drugom hadisu je došlo da se ženi koja se namiriše radi odlaska u mesdžid ne prima namaz sve dok se ne okupa kao što se uzima gusul.

Od Ebu Muse el-Eš’arija, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Svako oko (koje gleda u haram) je bludnik, a žena kada se namiriše i prođe pored (muškog) skupa, ona je bludnica“. Bilježe ga Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed i Taberani. Vjerodostojnim ga ocjenjuje Tirmizi, a Albani dobrim.

Također, od Ebu Muse el-Eš’arija, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada se žena namiriše pa prođe pored ljudi da bi osjetili njen miris, ona je bludnica“. U rivajetu: „Koja god žena“. Bilježe ga Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed, Nesai, Hakim, Ibn Huzejme i Ibn Hibban. Vjerodostojnim ga ocjenjuju Hakim, Ibn Hibban, Tirmizi, Albani i Šuajb Arnaut.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ne prima se namaz žene koja se namiriše radi odlaska u ovaj mesdžid (tj. Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem) sve dok se ne okupa kao što se uzima gusul od džunubluka“. Bilježe ga Ebu Davud, Ibn Madže, Nesai, Ahmed, Ibn Huzejme, Bejheki i Ebu J’ala Šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim (sahih), a Šu’ajb Arnaut dobrim na osnovu drugih rivajeta. U lancu prenosilaca ima slabosti, jer je ravija ‘Asim ibn ‘Ubejdullah slab.

A odgovor na pitanje o propisu prodaje parfema ženama koje ne praktikuju vjeru se ne razlikuje od propisa prodaje odjeće ženama koje ne praktikuju vjeru. A odgovor na to pitanje pročitaj na ovom linku: ŠIVENJE ODJEĆE I PRODAJA NAKITA NEMUSLIMANKAMA I MUSLIMAKAMA KOJE NE PRAKTIKUJU VJERU.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta