PITANJA I ODGOVORIPropisi vezani za žene

HADIS O ŽENAMA KOJE NE STAVLJAJU KANU NA RUKE

PITANJE: Selam alejkum.
Imam pitanje vezao za kanu. Naime Aiša, radijallahu anha, je rekla: “Alahov Poslanik saws mrzio je vidjeti ženu koja na rukama nije imala kanu” (Bejheki, Es-Sunenul-kubra, br 15227). Ova slika-riječi vrte se po fb kod sestara konstantno bez da je neko zaista objasnio da li ovo ima osnove i da li je vjerodostojno. Meni lično je malo čudno, ali nije moje da tumačim već da pitam. Možete li da mi kažete otkud ovo i da li je to istina? Allah da vas nagradi.
ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Bilježi Bejheki u svojoj hadiskoj zbirci „Es-Sunenu el-kubra“ (broj hadisa 14830) sa lancem prenosilaca u kojem Muhammed ibn ebi Bekr prenosi od Bišr ibn El-Fudajla, a on od Ebu ‘Ukajla da je Buhejjetu rekla da je čula Aišu, radijallahu anha, kako kaže: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je prezirao (mrzio) da vidi ženu koja nema na svojoj ruci (šaci) trag kane ili trag boje“.

Ovaj hadis je šejh Albani ocijenio slabim u knjizi „Da’iful-džami’i“ pod rednim brojem 4611.

Ako analiziramo pouzdanost spomenutih ravija hadisa naći ćemo da za raviju pod imenom Buhejjetu kaže Ibn Hadžer da je nepoznat. Takođe, za raviju Bišr ibn El-Fudajl kaže muhaddis El-Ezdi da je medžhul. Tj. nepoznat. A ove dvije slabosti su dovoljne da se spomenuti ocijeni slabim.

Sa hadisom poput ovoga se ne može dokazivati pokuđenost nebojenja ženama šaka kanom ili nekom drugom bojom.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta