TEKSTOVI

IBN TEJMIJJE – DETEKTOR ZA NOVOTARE, ŠARLATANE I DŽAHILE

Kada neko vrijeđa, napada i omalovažava šejhul-islama Ibn Tejmijju, ili dovodi u pitanje njegovo tumačenje islama, obezvrijeđuje njegovo djelo, optužuje ga ovu ili onu devijaciju ili ga čak tekfiri (i takvih budala ima);
znaj da je ili NOVOTAR, ili ŠARLATAN (prevarant), ili DŽAHIL (beznalica),
i donesi nad njegovim tumačenjem i poimanjem islama četiri tekbira (tj. klanjaj dženazu) bez “hoćemol’ mu halaliti”!

Od svih problema ummeta autor donjeg teksta udario baš na Ibn Tejmijju, alal mu vera. Na čojstvu i junaštvu bi mu pozavidio i sam Njegoš.

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, imam i ponos ovog ummeta, gromada od znanja i ličnosti, bio je trn u oku i grki zalogaj svim vrstama i bojama novotara i trgovaca vjerom za vrijeme života pa sve do danas.

A kako i ne bi, kad ih je ogolio do kostiju, sve zagovorače novotarija i krivog tumačenja islama, od džehmija, mu’atezila, murdžija, haridžija, rafidija, eš’arija, maturidija, ekstremnih i umjerenih sufija, islamskih filozofa i mnogih drugih inih sekti.

Njegovo znanje su posvjedočili najveći alimi islama, suvišno je to navoditi, kao i okorjeli neprijatelji islama. O njegovom znanju i djelu je napisano preko 1000 doktorskih i magistarskih disertacija.

Naravno, nije bezgriješan i ne treba ga slijepo slijediti, bezgriješnost u tumačenju vjere pripada samo Resulullahu, sallallahu alejhi ve sellem.

A ako nečija vizija “preporoda” islama se ogleda u obračunu sa šejhul-islamom Ibn Tejmijjom, onda to mnogo govori o samom autoru.
Ja to nazivam: preporod islama iz ugla novotara i šarlatana.

VE BILLAHI TEVFIK. (Allah upućuje koga On hoće)

Pročitajte sami:https://balkans.aljazeera.net/opinions/2017/10/20/saudijska-arabija-treba-krenuti-od-ibn-tejmijje

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta