Kurban/AkikaZdravlje/Hrana

JE LI HALAL MESO KOJE ZAKOLJE OSOBA KOJA SAMO NEKADA KLANJA?

Esselamu alejkum, imam pitanje u vezi mesa koje jest ili nije halal. Da li je dozvoljeno jesti meso za koje čovjek spomene Allahovo ime prilikom klanja ali međutim možda klanja od džume do džume ili poneku džumu i klanja bajram, ili je potrebno da čovjek klanja 5 vakata da bi meso koje se jede bilo halal?  Allah te nagradio

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Ovo pitanje se vraća na razilaženje učenjaka oko kufra ostavljača namaza. A to pitanje se može rezimirati u sljedećem:
Nema razilaženja među učenjacima da musliman koji ostavi namaz negirajući njegovu obavezu da je otpadnik iz Islama.
A što se tiče onog muslimana koji ostavlja namaz iz ljenosti ili nemarnosti, oko njegovog otpadništva od vjere učenjaci imaju tri mišljenja:
Prvo mišljenje – da to predstavlja djelo otpadništva i da se on ubija kao murted, naravno nakon što odbije da učini tevbu i počne klanjati (u roku od tri dana ili do početka sljedećeg namaza, shodno razilaženju učenjaka).
Ovo je stav Omera, Mu’az ibn Džebela, Abdurrahmana ibn Aufa, Ebu Hurejre i drugih ashaba, Se’id ibn Džubejra, Š’abija, Ibrahima Nehaija, Ebu Amra, Evzaija, Ejjuba Suhtijanija, Abdullah ibn Mubareka, Ishaka ibn Rahuveje, imama Ahmeda u rivajetu od njega, jedan od dva stava unutar šafijskog mezheba i mnogih drugih učenjaka.

Drugo mišljenje – da ostavljanje namaza iz ljenosti ili nemarnosti nije djelo kufra ali se ubija onaj ko odbije da klanja nakon što se dovede pred kadiju i bude mu presuđeno.
Ovo je stav imama Malika, Šafije i Ahmeda u drugom rivajetu.

Treće mišljenje – da ostavljanje namaza iz ljenosti ili nemarnosti predstavlja djelo fiska, tj. veliki je grijeh, takva osoba se zatvara u zatvor sve dok ne proklanja. Ovo je stav hanefijskog mezheba.
Naravno, sva tri stava učenjaka su zasnovana na argumentima čija analiza nije cilj ovog pitanja.

Sa druge strane, treba znati da nema razilaženja među učenjacima da zaklano meso od strane muteda (otpadnika od vjere Islam) nije dozvoljeno jesti, za razliku od Ehli kitabija (židova i kršćana) čije je zaklano meso halal.
Prema tome, na osnovu prvog mišljenja meso koje zakolje osoba koja klanja samo džume i bajrame je haram jesti jer je to po njima djelo otpadništva.
A po drugom i trećem mišljenju zaklano meso od strane osobe koja klanja od džume do džume ili poneku džumu i bajram je halal jer ga to djelo nije izvelo iz Islama. Znači, po njima nije potrebno da čovjek klanja pet vakata da bi meso koje on zakolje bilo halal.

Ove osobe, koje klanjaju od džume do džume ili poneku džumu i bajram, po ova dva stava učenjaka se ubrajaju u muslimane sve dok ih kadija ili učen čovjek pojedinačno ne proglase otpadnicima od vjere. Naravno, uslovljava se da ove osobe istovremeno ne radi nešto što ih automatski izvodi iz Islama, poput psovanja Allaha ili Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Kur’ana, Kabe, džamije, namaza, ili činjenja širka (upućivanja dove umrlim i slično), ili negiranja proživljenja i Sudnjeg dana, i tome slično.

Ono čemu naginjem po ovom pitanju je zadnji stav, tj. da je meso ovakve osobe (koje samo nekada klanjaju) zakolju halal sve dok ih kadija ili učena osoba pojedinačno ne proglase kjafirima. A Allah zna najbolje.
Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta