Kurban/Akika

PROPIS KLANJA KURBANA ONOME KO IDE NA HADŽDŽ

PITANJE: Eselamu alejkum sejh. Da li je hadžija obavezan da zakolje kurban za bajram u ime svoje porodice (ne u svoje ime) iako je on na hadždžu ako je stava da je kurban za bajram vadžib?

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Opći propis klanja kurbana

Islamski pravnici imaju podijeljeno mišljenje oko obaveze klanja kurbana uopće:

Pravi stav – da je klanje kurbana potvrđeni sunnet.

Ovo je stav većine učenjaka, tj. tri mezheba: malikijski, šafijski i hanbelijski, kao i jedan rivajet od hanefijskog učenjaka Ebu Jusufa. Takođe, ovo je stav skoro svih ashaba i većine tabi’ina.

Drugi stav – da je klanje kurbana vadžib bogatom (onome ko je u mogućnosti) osim hadžiji na Mini.

Na ovome je hanefijski mezheb, kao i stav Rebi’e, Lejs ibn S’ad, Evza’i i Sufjan Sevri.

Shodno argumentima bliži je stav većine učenjaka, tj. da je klanja kurbana potvrđeni sunnet, a Allah zna najbolje.

Detaljnije o argumentima učenjaka pročitaj na ovom linku: DA LI JE KLANJE KURBANA VADŽIB

Klanje kurbana onome ko je na hadždžu

A što se tiče propisa klanja kurbana onome ko ode na hadždž, po tom pitanju učenjaci se dijele na dva mišljenja:

Prvo – da je klanje kurbana sunnet hadžiji (onome koji je Mini i onome koji nije na Mini).

Ovo je stav džumhura (većine) učenjaka. (El-Medžmu, 8/383)

To dokazuju hadisom mutefekun alejhi (Buharija i Muslim) u kojem je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na Mini zaklao kravu kao kurban za svoje žene.

Drugo – da hadžiji nije ni obaveza niti sunnet da zakolje kurban, sve što zakolje u vrijeme hadždža i na mjestima obavljanja hadždža to su kurbani obreda hadždža. (Advaul-bejan, 5/494)

Ovo je stav malikija i El-‘Abderija od šafija.

Shodono spomenutom hadisu, ispravniji je stav onih koji smatraju da je hadžiji klanje kurbana sunnet, tj. mustehab.

Prema tome, ti ako slijediš hanefijski mezheb u klanju kurbana, po hafijskom je vadžib onome ko je u mogućnosti da zakolje osim hadžiji na Mini, njemu je sunnet (mustehab) a ne vadžib.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta