Hadždž i umra

KO OBAVI HADŽDŽ A NIJE VRATIO DUGOVE

PITANJE: Eselamu alejkum. Obavio sam hadž ali sam imao dugove, istovremeno sam bio u minusu na banki, pa me zanimada li je moj hadž ispravan. Da vas Allah nagradi.

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Hadždž je ispravan kada se obavi sa obavljenim svim ruknovima i izvršenim vadžibima hadždža.

Ruknovi hadždža su: ihrami – nijet ulaska u obrede hadždža, stajanje na Arefatu, hadždžski tavaf i saj.

A vadžibi hadždža su: ihramljenje na Mikatima, boravak na Muzdelifi, boravak na Mini, brijenje glave ili skraćivanje kose i oprosni tavaf.

Osoba koja obavi hadždžske ruknove njen hadždž je valjan, u protivnom dužna je ponoviti hadždž. A ako izostavi neko od vadžiba ili više njih dužna je za svako izostavnjeno vadžib zaklati kurban.

Svi drugi grijesi i propusti, poput uzimanja kamate, zaduživanja i nevraćanja duga na vrijeme i slično, ne utiču na valjanost hadždža. Za te grijehe obaveza je učiniti tevbu (pokajanje) i vratiti tuđi hak (pravo) njegovom vlasniku ako je u pitanju imetak. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta