Zdravlje/Hrana

KORIŠTENJE KREMA KOJE SADRŽE ALKOHOL

PITANJE: Esselamu alejkum.
Zanima me kakav je stav o korištenju krema koje sadrže alkohol? Danas skoro svaka krema koja je iole kvalitetna ima alkohola. U ruci držim Nivein proizvod koji sadrži: Myristyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Alcohol Denat, id…?Molim Vas da mi odgovorite. Allah Vas nagradi i podario Vam svaki hajr. Amiiin!!!

ODGOVOR: Odgovor na ovo se vraća na pitanje da li je alkohol čist ili nečist, pa ako je nečist onda nije dozvoljeno da se koriste kreme koje u sebi sadrže alkohol i obrnuto ako je obrnuto.

Oko čistoće alkohola, svejedno bio on medicinski ili obični, učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Osnov u stvarima je da su čiste sve dok nam ne dođe validan šerijarski dokaz da je nešto nečisto. Oni koji dokazuju nečistoću alkohola time što je alkohol zabranjen to nije ispravno, jer nije sve što je zabranjeno nečisto. Takođe, dokazivanje nečistoće alkohola sa ajetom: “O vjernici, vino i kocka i strelice za gatanje su nečistoća, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite” (El-Maide 90), je slabo jer se ovdje misli na nečistoću u prenesenom značenju zbog toga što su kocka i strelice za gatanje same po sebi čiste. Iako su na stavu da je alkohol nečist četiri mezheba ispravno je ono na čemu su Lejs ibn S’ad, Rebi’atu Er-R’ej, El-Muzeni (učenik Šafije), čejh Albani i Ibn ‘Usejmin, da je čist jer nema dokaza da je nečist.

Prema tome, dozvoljeno je da se koriste kreme koje u sebi sadrže alkohol, a Alah zna najbolje. Ve billahi tevfik.

ISPIRANJE USTA VODOM KOJA SADRŽI ALKOHOL

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta