Zdravlje/Hrana

POSLJEDICE HOMOSEKSUALNOG ODNOSA U DJETINJSTVU

PITANJE: EsSelamu Alejkum.
Pomozite mi  molim vas,  ja više ne znam šta da radim,
Imam veliki  problem, naime dok sam bio dječak nadamnom je  od mog amidže sin počinio blud, prisiljavao me je da imam odnos s njim. Ja tad o tome ništa nisam znao. Sad imam 24 godine, ali te mi se posljedice javljaju i  moram gledat gey porno filmove, uz sve to i samozadovoljavanje. Sve sam  pokušao da se toga klonem ali ne ide nikako svaki dan mi je gori i gori.
Posvetio sam se vjeri, ali me to spriječava  da budem bolji vjernik, spriječava me da obavljam namaz i ostale vjerske dužnosti. Pokušao sam i postiti, ali šta vrijedi po danu se sačuvati kad dolazi  noć koja je gora od dana, kao da u meni ima džinn i da on kontrolu ima nad  mojim tijelom.
Ja to činiti ne želim, želim biti normalan insan koji će osnovati svoju por i živjeti na najbolji način u pokornosti Allahu dž.š. Dođe mi da se ubijem zbog toga, taj grijeh me izjeda i kako sutra da stanem pred Allaha s tim grijehom, ne želim završiti u Vatri sa Lutovim a.s. narodom.
Evo ima   blizu 2 mjeseca umro mi je taj amidža i sad se je još više porodica zbližila, a samim tim i taj što mi je to učinio volio bi da budem što dalje od njega jer  uništava me to svaki dan. Pomozite mi dajte mi savjet šta ću sa svojim životom i kako da se klonem toga.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam ne posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Rješenje tvog problema i sličnih se sastoji u razmujevanju i sprovođenju tri stvari:

Prva – grijeh koji se počini u prisili ili maloljetništvu.

To što ti se desilo u djetinjstvu, prisilni homoseksualni odnos, s obzirom da si bio prisiljavan na to i da si bio maloljetan, ti u tome nemaš nikakvog grijeha kod Allaha, subhanehu ve te’ala.
Na ovo ukazuju mnogi šerijatski tekstovi.

U hadisu kojeg prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhuma, je došlo da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Zaista je Allah oprostio mom Ummetu ono što se uradi greškom, iz zaborava i u prisili“. Bilježi ga Ibn Madže, Ahmed, Hakim, Bejheki i Darekutni. Vjerodostojnim i prihvatljivim su ga ocijenili Hakim, Ibn Hibban, Ibn Hazm, Zehebi, Nevevi i Ibn Hadžer, Ahmed Šakir, Albani i Šuajb Arnaut.

Takođe, prenosi Aiša, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Podignuto je pero od trojice: spavača dok se ne probudi, dječaka dok ne odraste (postane punoljetan) i lude osobe dok joj se ne vrati pamet. Bilježe ga Ebu Davud, Ibn Madže, Nesai, Ahmed i Hakim. Vjerodostojnim su ga ocijenili Hakim, Albani i Šuajb Arnaut, a Dobrim Tirmizi.

Prema tome, za ovaj musibet koji ti se desio ne optužuj samog sebe i ne opterećuj se time.

Druga – propis samozadovoljavanja i gledanja harama

Samozadovoljavanje nije dozvoljeno jer Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je podsticao omladinu na ženidbu nije uputio na samozadovoljavanje (onanisanje) onu omladinu koja nije u stanju da se oženi, a da je u tome bilo hajra pojasnio bi im to. Nego im je dao izbor između dvoga: ženidbe ili posta.

U hadisu kojeg bilježi Buharija i Muslim kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “O omladino, ko je od vas u (materijalnoj) mogućnosti neka se ženi, jer sa tim se više obara pogled i u tome je veća zaštita za polni organ. A ko nije u mogućnosti na njemu je da posti, jer mu je to zaštita”.

Da je samozadovoljavanje zaštita za polni organ od upadanja u zinaluk Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi ga naveo kao izlaz i rješenje jer je ono lakše od posta.

Takođe Uzvišeni Allah kada govori o osobinama mu’mina koji će biti spašeni kaže da je jedna od tih osobina da stidna mjesta svoja čuvaju osim od žena svojih i robinja svojih, a da oni koji mimo toga traže nešto drugo oni u griješenju granice prelaze.

Pa kaže Uzvišeni: “I koji stidna mjesta svoja čuvaju, osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovom, oni doista prijekor ne zaslužuju, a oni koji pored toga traže, oni u griješenju sasvim pretjeruju” (Sura El-Mu’minun 5-7).

Prema tome Allah, subhanehu ve te’ala, sve intimne radnje mimo naslađivanja i polnog odnosa sa suprugom ili robinjom ubraja u griješenje sa kojim se prelaze granice dozvoljenog. Ova dva šerijatska teksta su dovoljni argumenti zabrane samozadovoljavanja i onanisanja uz pomoć ruke ili nekih drugih pomagala. Ova zabrana se odnosi i na ženu i na muškarce. Na ovom stavu je ogromna većina učenjaka ovog Ummeta.

A od onih učenjaka od kojih se prenosi dozvola, kod većine njih se misli na dozvolu u nuždi, tj. bojazni da se upadne u zinaluk. A neznatan dio učenjaka od kojih se prenosi uopštena dozvola ili pokuđenost, u njihovom stavu nema ibreta jer je oprečan gore spomenutom ajetu i hadisu.

Gledanje harama, poput pornografije, porno filmova, porno gey-filmova i slično, je zabranjeno Kitabom i Sunetom.

Kaže Uzvišeni: „Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade“ (En-Nur, 30).

Prvi nenamjerni i nehotični pogled muškarca u ženu stranjkinju je dozvoljen i oprašta se, dok su pogledi koji slijede poslije toga zabranjeni.

Bilježi Muslim u svom Sahihu da je Džerir, radijallahu anhu, pitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o iznenadnom pogledu (u žene), pa mu je rekao: “Okeni svoj pogled”. Takođe, kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Aliji, radijallahu anhu: “O Alija, ne slijedi pogled za pogledom, tebi pripada prvi a nije tvoj drugi”. Hadis bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed i Hakim, Tirmizi i Albani ga ocjenjuju dobrim a Hakim vjerodostojnim.

Takođe, nema razilaženja među učenjacima oko zabrane homoseksualizma i zabrane gledanja u muško tijelo sa strašću kao što se gleda žena koja je halal.

Treća – kako se sačuvati od upadanja u te grijehe samozadovoljavanja i gledanja harama

Prenosi Buharija u svom Sahihu od Ebu Se’ida El-Hudrija, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ubrzo će biti najbolji imetak muslimana stado ovaca sa kojim obilazi vrhove brada i najniže doline bježeći sa vjerom od fitni“. Imam Buharija je naslovio poglavlje sa ovim hadisom: „Poglavlje: Od vjere je bježanje od fitni“.

Hadis ukazuje da je muslimanu propisano da bježi i udaljava se od onoga što će ga odvesti u fitnu, tj. što će izložiti njegovu vjeru iskušenju i upadanju u zabranjene stvari.

U kontekstu ovog propisa, od najbitnijih stvari koje pomažu u čuvanju od upadanja u harame su sljedeće stvari:

1- Udaljavanje od svega što odvodi u ove grijehe samozadovoljavanja i gledanja porno gey-filmova, kao i svega što pobuđuje spolnu strast poput gledanja pornografije, nemoralnih filmova ili muškaraca.
Ako se to ne može drugačije postiči osim da ukineš TV, interent, korištenje kompjutera uopće i slično, onda se riješi tih aparata kao bi prekinuo bilo koju mogućnost da upadneš u te grijehe.

2- Izbjegavanje susreta sa osobama i odlaska na mjesta koja podsjećaju na te grijehe.

3- Druženje sa osobama koje praktikuju vjeru, zaokupljanje što više sa ibadetima i nedozvoljavanje da se preda i prepusti mašti i mislima koje često navode na pobuđivanje strasti koje onda treba isprazniti,

4- Umjerenost u jelu i piću kako bi se strast umanjila, zato nije slučajno oporučeno u hadisu da onaj koji nije u mogućnosti da se oženi da posti.

5- Rano stupanje u brak bez komplikovanja i pravljenja od toga filozofije i bauka.

6- Bavljenje sportom, vježbanjem i sa stvarima i aktivnostima koje odvode misli od razmišljanja o polnom odnosu.

Ovi i slični primjeri čine spolnu potrebu umjerenom, svejedno bila ona normalna (tj. prema osobama suprotnog spola) ili devijantna (prema osobama istog spola).

Takođe, ne navode čovjeka da traži izlaz u samozadovoljavanju koje šteti tijelu i razumu i vodi u nemoral.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta