Zdravlje/Hrana

ISPIRANJE USTA VODOM KOJA SADRŽI ALKOHOL

PITANJE: Selamu alejkum!
Zanima me smije li se koristiti vodica za ispiranje usta koja sadrži alkohol?

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Odgovor na ovo se vraća na pitanje da li je alkohol čist ili nečist, pa ako je nečist onda nije dozvoljeno da se usta ispiraju sa nečistoćom i obrnuto ako je obrnuto.

Oko čistoće alkohola, svejedno bio on medicinski ili obični, učenjaci imaju podijeljeno mišljenje.

Osnov u stvarima je da su čiste sve dok nam ne dođe validan dokaz da je nešto nečisto.

Oni koji dokazuju nečistoću alkohola time što je alkohol zabranjen to nije ispravno, jer nije sve što je zabranjeno nečisto.

Takođe, dokazivanje nečistoće alkohola sa ajetom: “O vjernici, vino i kocka i strelice za gatanje su nečistoća, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite” (El-Maide 90), je slabo jer se ovdje misli na nečistoću u prenesenom značenju zbog toga što su kocka i strelice za gatanje same po sebi čiste.

Iako su na stavu da je alkohol nečist četiri mezheba ispravno je ono na čemu su Lejs ibn S’ad, Rebi’atu Er-R’ej, El-Muzeni (učenik Šeafije), šejh Albani i Ibn ‘Usejmin, da je alkohol čist jer nema dokaza da je nečist.

Znači, što se tiče čistoće alkohola nema smetnje da se koristi u vodici za ispiranje usta.

Međutim, ovo pitanje se takođe vraća se na pitanje zabrane pijenja alkohola oko čije zabrane nema razilaženja među učenjacima i što je općepoznato svakom muslimanu.

Ono što je sporno je to da ispiranje usta sa tekućinom koja u sebi sadrži alkohol vodi u mogućnost da se proguta nekoliko kapi te tekućine a to bi značilo da vidi u mogućnost da se popije malo alkohola. A došlo je u hadisu kojeg bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Nesa’i, Ibn Madže, Ahmed i ostali koji se prenosi od osmorice ashaba u kojem Posalnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ono što opije u velikim količinama haram je i u malim”. Hadis ocjenjuju vjerodostojnim Ibn Hibban, Albani, Šuajb Arnaut i mnogi drugi. Prema tome, hadis zabranjuje pijenje alkohola i u veoma malim količinama.

Zato dolazimo do zaključka da je ispiranje usta sa tekućinom koja u sebi sadrži alkohol haram jer ono vodi u haram, tj. da se popije nekoliko kapi alkohola što je zabranjeno po tekstu gore spomenutog hadisa, a ono što vodi u haram je haram. Dokaz da je ovo zabranjeno je općeprihvaćeno fikhsko pravilo “seddu zera’ia”, tj. zatvaranje puteva koji vode u haram. Fiksko pravilo glasi: “sve ono što vodi u haram je haram”.

Jer ispiranje usta sa tom tekućinom vodi u mogućnost da se popije alkohol što je haram, a ono što vodi u haram je takođe haram.

Prema tome, nije dozvoljeno koristiti vodicu za ispiranje usta koja sadrži alkohol jer to vodi u haram, tj. pijenje nekoliko kapi alkohola. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta