TEKSTOVI

MJERILO ULEME KOD OBIČNIH MUSLIMANA

Kaže imam Ševkani: “Obični musliman ne gleda ulemu okom koje pravi razliku između stvarnog učenjaka i džahila i koje pravi razliku između onog alima koji neizvršava svoje obaveze i onog koji je na stepenu odgovornosti jer ne zna vrijednost fadla osim onaj koji ga posjeduje. Dok je neznalici argument da je neko alim time što obnaša neku vjersku funkciju (reis, muftija i slično), što je blizak vlastima (slučaj u arapskom svijetu) i što je od pripadnika akademskog kadra (školskog, obrazovnog) i pisara fetvi od mukalida (koji slijepo slijede mezhebe). A ove funkcije obavljaju većinom mukalidi (koji nisu učeni nego slijepo slijede) što je poznato svakom onome ko ima znanja o stanju ljudi u stara i sadašnja vremena…”

Šejh Usejmin djeli ulemu na tri skupine:
Ulema milleta, ulema devleta i ulema ummeta.
1. Ulema milleta- to su učenjaci islama, oni su nur ovog ummeta, nasljednici vjerovjesnika, ne izdaju fetve osim u ono što znaju da je hak i istina shodno šerijatskim argumentima i svom znanju. Ne kupuju sa tim fetvama dunjalučki šićar, govore istinu ne bojeći se na tom putu radi Allaha prijekora protivnika. Oni nastoje da se proširi šerijatsko znanje i da se radi po njemu. Ovo su alimi, učenjaci kakve želi Allah.
2.Ulema devleta- to je ulema države i vlasti koji izdavaju fetve onakve kakve traži vlast prodavajući time svoju vjeru za sitni dunjalučki šićar.
3.Ulema ummeta- to je ulema naroda koja gleda u stanje ljudi, njihove potrebe pa izdaje fetve slijedeći strasti onakve kakve odgovaraju ljudima često nalazeći za to opravdanje u razilaženju uleme.
Dijeliti ulemu na ovu ili onu vrstu je stvar idžtihada (analize, procjene, istraživanja) i u tome ima širine pa tako možemo podjeliti ulemu shodno učenosti na dvije vrste:
Prva- učenjaci koji posjeduju šerijatsko znanje i razumijevanje vjere.
U ovu skupinu mogu ulaziti sve tri kategorije koje spominje šejh Usejmin.
Druga- Oni koje obični muslimani tretiraju učenima, a koji ne posjeduju dovoljno šerijatskog znanja da bi bili učeni tj. vaizi, hatibi, muftije, imami, hodže, islamski mislioci, itd. Ova vrsta alima je ono što navodi imam Ševkani, da obični ljudi ne znaju praviti razliku između pravih učenjaka i onih koji to nisu.
Također, možemo ulemu podjeliti na:
1- Odgajatelje (ulemau rebbanijjun)- to su istinski učenjaci koji posjeduju znanje, žive po njemu i prenose ga drugima pa su nazvani odgajatelji.
2-Akademska i institucionalna ulema- imaju zvanje (doktor, magistar) a mnogi i znanje (ispravno ili neispravno novotarsko) međutim, uglavnom ne rade po znanju niti ga prenose drugima osim u okviru posla kojim se bave, poput profesora na islamskim univerzitetima, nastavnika u vjerskim školama, muftija i slično.
3- Oni koji se bave davom a nemaju ni zvanje ni znanje a ljudi ih slušaju i prate i često u njihovom radu bude hajra.
4- Šejhovi po fadlu- to su radnici za Allahovu vjeru koji imaju određeno šerijatsko znanje međutim nisu učeni a u određenom vremenu i određenim mjestima odrade veliki hajr za islam i muslimane u oživljavanju vjere, sunneta i tome slično, pa se spravom mogu nazvati šejhovi po fadlu.

Bilježi Ahmed u svom Musnedu u vjerodostojnom hadisu od Sevbana, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista se bojim za moj ummet od imama dalaleta.”
Imami dalaleta su pokvarena ulema koja ima pogrešno znanje, pogrešno tumači vjeru i odvodi ljude u dalalet. Da nas Allah sačuva od njih.
Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta