TEKSTOVI

NEOSNOVANI KOMPLEKS MANJE VRIJEDNOSTI

Ima muslimana koji misle da današnja zapadna civilizacija, sa svim svojim sjajem, napretkom i pozitivnim vrijednostima nema ništa sa islamom i muslimanima, a tako ih uče i u školama, pa zbog toga imaju kompleks manje vrijednosti iako vole islam i trude se da žive po njemu, ali im ovo predstavlja psihičku kočnicu.

Istina koju zapad perfidno krije jeste da je zapadna civilizacija ukradena od islamske civilizacije i da je islam omogućio i uzokovao napredak i preporod Evrope.

Pred vama su neki od činjenica koji potvrđuju spomenuto:
– eksperimentalni metod istraživanja u nauci, bez kojeg nauka nije mogla napredovati je originalno muslimansko otkriće koje su Evropljani ukrali iz Endelusa i pripisali dvojici Evropljana koji su studirali u Endelusu (o tome je detaljnije pisao egipatski književnik Seid Kutb u nekoliko svojih knjiga)
– današnja astronomija, matematika i pomorstvo nezamislivi su bez doprinosa muslimana, samo kada bi arapske termine izbacili iz ovih nauka, one ne bi mogle funkcionisati (nula, algebra, trigonometrija, da je Zemlja okrugla i slično, sve ovo su muslimanska dostignuća)
– iz poezije i književnosti ukradena djela od muslimana a koja su nama bile školska lektire su: Robinzon Kruso, Don Kihot i božanstvena komedija
– ideja bratstva, jedinstvena, oslobađanje od feudalizma i aristokratije su islamske tvorenine i po priznanju samog Voltera
– lična sloboda, sloboda rada, privatno vlasništvo, uzdizanje i poštovanje čovjeka su produkt islamskih principa
– razvoj medinice kod muslimana je bio temelj na kojem je nastala savremena zapadna medicina, dovoljno je to da je po knjizi Kanon od Ibn Sine (Avicena) četristo godina rađeno na najpoznatijim evropskim univerzitetima
– o higijeni i čistoći, priča je koliko hoćeš- muslimanski gradovi su imali vodovode i kanalizacije za koje Evropa nije znala sve do dvadesetog stoljeća (1965 godine, 66% stanovništva u Parizu nije imalo kupatilo, Sarajevo je imalo vodovod prije Beča na 378 godina a 148 godina prije Londona)
– prva škola na Balkanu bila je u Sarajevu, osnovana sa dolaskom Turaka, a istina je da su Turci, Osmanlije donijeli kulturu i civilizaciju na Balkan, kao što kaže sam Krleža, a ne da su bili tamni vilajet kao što nam je propagirano u školama preko Andrića i drugih)
– škole i univerziteti seldžučkog vezira Nizamul-mulka tzv. Nizamije, bile su uzor evropskih univerziteta u Londonu i Parizu
– muslimani su ummet knjige i kulture, za vrijeme Abasija u Bagdadu je bilo stotinu javnih biblioteka, slično tome je bilo i u Kurtubi, u Endelusu, halifa Hakem u svojoj privatnoj biblioteci je imao 400.000 knjiga, dok je istovremeno Karlo Veliki u Evropi u svojoj privatnoj biblioteci imao samo 1000 knjiga, a kršćani kada su osvajali Endelus mahom su palili sve biblioteke i knjige dok su istovremeno Tatari u Bagdadu pobacali knjige u rijeku Eufrat
– u muslimanskoj Španiji u X vijeku, svo stanovništvo bilo je pismeno, meni nije poznato da dan danas ima neka zemlja u kojoj je pismenost sto postotna.
– u srednjem vijeku Evropljanima je bilo ponos i dika da pošalju svoju djecu na školovanje u Endelus
– razvoj i napredak poljoprivrede koji je ostvaren u Endelusu je bio uzor za dalji razvoj poljoprivrede u Evropi
– osvajanjem Sicilije i Endelusa i preuzimanjem muslimanskih dostignuća otpočeli su humanizam i renesansa u Evropi
– od doprinosa muslimanske kulture i civilizacije Evropi su papir, staklo, tekstil, pamuk, svila i druge tkanine i sapun…

Ovako bismo mogli nabrajati u nedogled uopćeno i detaljno. Poenta je da muslimani trebaju biti ponosni na islam i na ono što je došlo sa islamskom kulturom i civilizacijom i da previše ne vjeruju zapadnim izvorima, enc povijesnim knjigama i onome što se uči o islamu u školama. Naravno, pravedni i objektivni historičari, filozofi, analitičari nemuslimani ne libe se da kažu istinu o doprinosima islama ljudskoj civilizaciji uopćeno.

Ako bi neko tražio dokaze i argumente za gore spomenuto, neka se vrati na mnogobrojnu literaturu (kod muslimana i nemuslimana) u kojoj se direktno ili indirektno govori o ovim stvarima.

Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta