Zekat/Sadaka

NISAB NOVCA- ZLATO ILI SREBRO

PITANJE: Selam alejkum šejh, ja imam pitanje u vezi nisaba za novac, širi se za mene novo mišljenje da zekat mora da daje osoba koja ima 400eura ako je tako ja bi morao davati zekat a nisam prije davao pa me sad to buni. Ako je ovo ispravno jel moram da dam zekat i za prošle godine za koje nisam jer sam računo da je nisab za novac vrijednost što objavi Islamska zajednica? Allah Vas poživio u hajru šejh.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:
Stavovi savremenih učenjaka po ovom novonastalom pitanju su sljedeći:
1- da je nisab za novac nisab za zlato 85 g, tj. ove godine (2022) nešto više od 5000 eura. Ovaj stav zastupa velika skupina učenjaka. Na tom stavu su, između ostalih i šejh Albani, dr. Vehbetu Zuhajli, dr. Jusuf Kardavi, dr. Muhamed El-Eškar, saudijski šejh dr. Jusuf Eš-Šubejli, egipatski šejh, dr. Muhamed ebu Zehra.
2- da je nisab za novac nisab za srebro 595 g, tj. ove godine oko 400 eura
3- da je nisab za novac ono što je korisnije za siromahe, tj. što je manje vrijednosti, a to je danas srebro.
Drugo i treće mišljenje zastupa većina saudijske uleme, između ostalih Stalna komisija za fetve, Bin Baz i Ibn Usejmin.
Što se tiče ovog pitanja nema konkretnih šerijatskih tekstova koji govore o tome jer su valute i papirni novac savremeno pitanje.
Argumenti prvog mišljenja:
1- Od vremena ashaba do dan-danas srebro je doživjelo veliki pad vrijednosti dok je u vremenu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nisab zlata i srebra imao otprilike istu vrijednost te zbog toga nisab srebra ne može biti nisab za novac.
2- Vrijednost zlata je bliža ostalim nisabima u drugim vrstama imetka poput nisaba za ovce, deve, datule i slično, u odnosu na srebro. Nisab za deve je 5 deva, nisab za ovce 40 ovaca, nelogično je da u šerijatu osoba koja ima 4 deve ili 39 ovaca ne treba dati zekat jer nema nisab, a ta osoba se smatra siromašnom po hanefijama, a onda osoba koja ima 400 eura treba dati zekat i da se tretira bogatom.
Argumenti drugog i trećeg mišljenja su:
1- Oko vrijednosti nisaba srebra nema razilaženja među učenjacima, na tome je idžma.
Komentar: to što nema razilaženja među učenjacima koliki je nisab srebra, a oko visine nisaba zlata se razilaze, nema direktne veze sa ovom meselom.
2- Korisnije je za siromahe da bude nisab u srebru jer je njegova vrijednost manja i mnogi bi davali zekat.
Komentar: Kao prvo, zekat se ne daje samo siromašnima nego i drugim kategorijama.
Također, to što je siromašnima korisnije samo po sebi ne može biti šerijatski argument jer je istovremeno štetnije za davaoce zekata a nemamo dokaza koji daje prednost jednima nad drugima. Uz to, u hadisu muteffekun alejhi od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, je došlo ‘da se zekat uzima od bogatih a daje siromašnim’, što bi značilo da je osoba koja je obavezna dati zekat jer posjeduje 400eura koje je pregodinilo, bogata osoba.
A komentar na ovo je suvišan.
Najbliže ispravnom, a Allah zna najbolje, je da je nisab za novac nisab zlata, tj. 85 g, odnosno 5000 eura (2022 godine).
Zašto je ovo bliže ispravnom najbolje pojašnjavaju izjave sljedećih učenjaka:
Šejh Albani smatra da srebro u ovom vremenu nema vrijednost kao što je imalo prije, dok nasuprot tome zlato koriste i muslimani i nemuslimani u razmjeni imetka, pa je prema tome njegova vrijednost jasna.
Dr. Jusuf Šubejli smatra da je danas zlato rasprostranjeno u upotrebi ljudi nasuprot srebra čija je upotreba prekinuta (kao vrijednost za druge stvari) a prije je bilo iste vrijednosti kao i zlato. I na osnovu toga nisab za novac treba biti vrijednost zlata a ne srebra.
Dr. Vehbetu Zuhajli dodaje još jednu bitnu karakteristiku zlata a to je da izdavanje i štampanje novca (bilo koje valute) mora biti pokriveno zlatom (dok srebro u tome ne igra nikakvu ulogu).
Po ovom pitanju nije ibret u tome koliko je šejhova na nekom mišljenju, kao i u bilo kojoj drugoj meseli, nego šta im je dokaz sa kojim dokazuju svoj stav, a dokaza nema drugih mimo gore spomenutih.
Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta