Zekat/Sadaka

RATOVANJE EBU BEKRA R.A ZBOG ZEKATA (čuvena ramazanska IZ hutba)

U poznatoj i raširenoj napisanoj hutbi o zekatu od dr. Enesa Ljevakovića koja se svake godine u mnogim džamijama ponavlja za ramazan, između ostalog, došlo je sljedeće: “Na važnost organiziranog prikupljanja zekata u Bejtul-mal ukazuje primjer prvog halife Ebu Bekra, koji je odbacio kvaziargumente i tvrdnje nekih neukih i zabludjelih pojedinaca i grupa, nakon smrti Allahovog Poslanika, a.s., da će se držati obaveze klanjanja namaza, ali ne i obaveze izdvajanja zekata u Bejtul-mal, jer je ta obaveza bila vezana za Poslanika a.s., te da se, prema njihovim tvrdnjama, ne odnosi na halife i predvodnike Zajednice poslije njega. Hazreti Ebu Bekr je jasno istakao svoju odlučnost da će nastaviti praksu Vjerovjesnika a.s.: ,,Tako mi Allaha, boriću se protiv onoga ko pravi razliku između namaza i zekata. Borit ću se protiv svakog ko odbije izdvajanje zekata u Bejtul-mal koje je činio u vrijeme Poslanika.”

Prije konkretnog odgovora neophodno je da se ukaže na dvije greške u gore navedenom dijelu hutbe:

Prva greška- kontstatno se ponavlja da su Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i Ebu Bekr, radijallahu anhu, sakupljali zekat u Bejtul-mal. A istina je da bejtul-mal nije postojao ni za vrijeme Poslanika a ni za vrijeme Ebu Bekra nego je uveden 15. godine po hidžri za vrijeme Omera, radijallahu anhu.

Druga greška- Autor hutbe navodi kao riječi Ebu Bekra, radijallahu anhu: “Borit ću se protiv svakog ko odbije izdvajanje zekata u Bejtul-mal koje je činio u vrijeme Poslanika.” Ni u jednom rivajetu ove poznate predaje koju su zabilježili Buharija i Muslim u svoja dva Sahiha ne spominje se ‘izdvajanje zekata u Bejtul-mal’, a kako i da se spomene kada tad nije ni postojao?!

U ovim lapsusima ili je riječ o nedovoljnom poznavanju tematike vezane za bejtul-mal ili je u pitanju svjesno, namjerno obmanjivanje javnosti.

Što se tiče detaljnije analize i usporedbe prakse Ebu Bekra, radijallahu anhu, i prikupljanja zekata IZ-a ona se sastoji u sljedećem:

Prvo: organizovano prikupljanje zekata je propisano od strane islamske države koja ima sva obilježja države u savremenom smislu te riječi-ima zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast, posjeduje vojsku i policiju. U tom slučaju muslimanima te države je vadžib da se odazovu organizovanom prikupljanju zekata, dok IZ u ubiranju zekata sebe diže na stepen države a realnost i stvarnost je da ona predstavlja vjersku zajednicu, tačnije udruženje građana unutar sekularne države koja ne primjenjuje ništa od šerijatskih propisa. IZ se poziva na hilafet i imamet, a što su obilježja države u onome što njoj odgovara i od čega ima lično velike koristi, u ovom slučaju prikupljanju zekata. Dok u onome što trebaju vjernici, poput priznavanja šerijatskog vjenčanja, prava na klanjanje farz namaza na poslu i džume tokom radnog vremena, šerijatskog nasljeđivanja i slično, u tome se ne poziva na hilafet i imamet, a ne može i da hoće, zato što živimo u sekularnoj državi koja za sve spomenuto ima sekularne zakone. Dakle, IZ kao vjerska zajednica muslimana u sekularnoj državi najviše što ima pravo sa šerijatske strane je da prikuplja zekat od vjernika, naplati tu uslugu kao prikupljač zekata a zatim ga podjeli u njegove šerijatske fondove spomenute u kur’anskom ajetu sure Et-Tevba, 60.

Drugo: oni koji su odbili davati zekat halifi Ebu Bekru, radijallahu anhu, su bili skupina plemena koja je prva započela rat protiv halife i ashaba, uz to među njima su bili oni koji su negirali obavezu davanja zekata a što je riddet. A druga skupina je odbila da daje zekat halifi ali nije negirala obavezu. Dok muslimani u BiH koji ne daju zekat IZ-u u’bejtuz-zekat’ oni potvrđuju obavezu davanja zekata i izvršavaju je, samo što ne daju u udruženje građana IZ-a.

Treće: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr, Omer, ostale halife i namjesnici su prikupljali zekat na tzv. vanjski imetak, a to su stoka, deve, krave, ovce i koze, plodove i usjeve a ne na tzv. skriveni imetak a to su novac i trgovačka roba koje vlasnik sam udjeljuje. IZ veliku većinu zekata prikuplja na novac i trgovačku robu, a ovo je suprotno propisima sve četiri priznata mezheba.

Četvrto: halifa Ebu Bekr, radijallahu anhu, ostale halife i muslimanski namjesnici su djelili prikupljeni zekat u 8 fondova spomenutih u 60. ajetu sure Et- Tevba, osim fonda ‘čija srca treba pridobiti za koji ima razilaženje da li je ukinut ili ne.’ Dok IZ prikupljeni zekat raspodjeljuje u četrdeset fondova od kojih ni jedan nije spomenut u kur’anskom ajetu.

Peto: IZ je u svojim fetvama naznačila da onaj koji njima ne dadne zekat nije ispravno izvršio tu islamsku obavezu. Ovaj stav ne samo da je ništavan (batil) nego je bez presedana u historiji islama i muslimana. Nije mi poznato da je neko od uleme, halifa, islamskih namjesnika izašao sa takvim stavom. Zatim, IZ sa svojom organizacijom prikupljanja zekata u ‘bejtuz-zekat’ uz prikupljanje zekata prikuplja i sadekatul-fitr, što je također nezapamćena praksa kroz historiju, niti propisana i opravdana teoretski od strane učenjaka sve četiri mezheba.

Šesto: Ebu Bekr, radijallahu anhu, je zajedno sa ashabima ratovao protiv murteda među kojima su bili i oni koji su negirali obavezu davanja zekata. Dok kod nas IZ klanja i ukopava murtede od Bošnjaka kao i ostale potvrđene vjernike. Dovoljno je da ti murtedi ispune dva šarta: da su Bošnjaci i da su plaćali članarinu ili da je za njih neko nakon njihove smrti platio članarinu. Sa druge strane, potvrđeni musliman, praktikant vjerskih propisa, ako nije plaćao članarinu neće biti ukopan sa vjerskim obredima od strane IZ-a, čak i ako nije plaćao iz neimaštine. Lično znam više takvih primjera gdje su ljudi iz tih mjesta morali prikupiti novac IZ-u da bi se taj musliman ukopao. Također, samo u mom mjestu znam desetine Bošnjaka koji nisu imali ama baš ništa sa vjerom, negirali postojanje Boga i ahireta, čak psovali Boga, sve njih je ukopala IZ sa dženazom i ostalim novotarskim obredima.

Napomena: organizovano prikupljanje zekata od strane IZ-a i njeno tumačenje istog, a nasuprot toga kritika te prakse od strane rijetkih daija nije razilaženje u mezhebskom shvatanju, kao oni su na jednom mezhebu a mi na drugom. Riječ je o tome da IZ u ovome ne radi ni po jednom mezhebu jer u kojem to mezhebu ima da onaj ko ne dadne zekat nekoj vjerskoj instituciji u sekularnoj državi a dadne ga nekome drugom u ispravan fond da njegovo izvršenje ove obaveze nije valjano? Također, po kojem mezhebu se zekat može raspodijeliti u 40 fondova od kojih ni jedan nije od onih 8 spomenutih u kur’anskom ajetu?! A kamoli davanje zekata za muzičke festivale, i muzički radio BiR, ili organizovanje sa novcem od zekata raznoranih novotarskih mjesta koje obilježavaju, Ajvatovica, Djevojačka pećina, Lastavica, Karići, Kamengrad…! A neke daije ili iz svog neznanja ili iz nekog drugog razloga, pokušavaju predstaviti ovu stvar kao eto IZ je na jednom stavu, mi na drugom, uvažavamo tu širinu razilaženja. To je apsurd a i sramota.

Allahu naš pokaži nam istinu istinom, i nadahni nas da je slijedimo, a pokaži nam zabludu dalaletom i pomozi nas da je se klonimo.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta