Zekat/Sadaka

DAVANJE ZEKATA DAWETSKIM UDRUŽENJIMA

Fikhski kolegij pri Rabiti (iz Mekke) 1405. po Hidžri (1985) je izdao fetvu čiji je zaključak: „Zbog svega spomenutog, Vijeće smatra, po apsolutnoj većini učesnika, da DAWA (pozivanje) k Allahu, sve što pomaže u dawi i podupire njene aktivnosti ulazi u značenje (fonda) ‘na Allahovom putu’ u kur’anskom ajetu“.

(Fikhul-nevazil, Muhammed el-Džizani, 2/218)

Ova fetva Fikhskog kolegija pri Rabiti, kao i slične fetve drugih fikskih kolegija i komisija za fetve, znači da je dozvoljeno davati zekat za dawu, sve što pomaže u dawi i podupire njene aktivnosti onima kojima se bave dawom, poput dawetskih udruženja, fondacija, islamskih centara i pojedinaca.

POJAŠNJENJE:

Velika većina učenjaka, od mufessira, muhaddisa i fakiha, je na stavu da se fond zekata „na Allahovom putu“, jedan od 8 koji su spomenti u kur’anskom ajetu (sura Et-Tevba, 60) odnosi na borce (ratnike) mudžahide dobrovoljce koji ratuju u džihadu na Allahovom putu i sve što je njima potrebno za tu borbu. Oni odbacuju iznimno mišljenje da se fond zekata „na Allahovom putu“ odnosi na sve oblike hajra, poput izgradnje mesdžida, puteva, škola, bolnica i slično.

U ovaj fond zekata, uz mudžahide na Allahovom putu, skupina učenjaka ubraja sljedeće:

1- davanje zekata za obavljanje Hadždža islama

Dokaz je vjerodostojan hadis kojeg bilježi Ebu Davud u kojem je došlo da je neki čovjek dao svoju jahalicu na Allahovm putu, a njegova supruga je htjela da ide na Hadždž a nije imala jahalice, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellme, rekao: „Jaši na njoj (toj jahalici), jer je Hadždž na Allahovom putu“.

2- talibul-ilmi, tj. onome ko traži šerijatsko znanje

3- dawa i sve što je potrebno za dawetske aktivnosti

Dokaz za studente šerijatskog znanja i dawu je vjerodostojan hadis koje bilježe Nesai, Ahmed i Hakim u kojem kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellme, rekao: „Borite se protiv mušrika svojim imecima, životima i jezicima“. Džihad biva imetkom, životima i jezicima, a u borbu jezikom ulazi traženje šerijatskog znanja i bavljenje dawom.

Shodno gore spomenutom, a imajući u vidu da mnoga naša dawetska udruženja imaju velike poteškoće oko finasiranja davetskih aktivnosti, plaćanja režije i ostalih troškova, jer se samofinansiraju, pozivam davaoce zekata da daju svoje zekate ili dio njih za dawetska udruženja. Dawetska udruženja su šerijatski ispravan i regularni fond („na Allahovom putu“) za davanje zekata, a što je pojašnjeno u gornjem tekstu.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta