TEKSTOVI

RAMAZANSKI POST SE NE PRIMA SVE DOK SE NE UDIJELI SADAKATUL-FITR (hadis)

Prenosi se od Džerir ibn Abdullaha, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ramazanski post lebdi između nebesa i Zemlje i neće biti uzdignut Allahu dok se ne udijeli sadekatul-fitr“.
Hadis bilježi Sujuti u „El-Džamiu es-sagir“ i Ibn Šahin u „Et-Tergibu“.
Slabim su ga ocijenili Sujuti, El-Munavi, Ibn el-Dževzi i Albani. Razlog slabosti je ravija Muhammed ibn Ubejd el-Basri koji je medžhul, tj. čije stanje je nepoznato.
Da je hadis vjerodostojan bio bi dokaz da je primanje ramazanskog posta uslovljeno davanjem sadekatul-fitra, međutim hadis je slab te se na njemu ne može graditi taj stav. Kaže šejh Albani da mu nije poznato da je neko od uleme zastupao to mišljenje.
Smisao i mudrost udjeljivanja sadekatul-fitra je pojašnjena u hadisu kojeg bilježe Ebu Davud i Ibn Madže u svojim Sunenima. U njima se prenosi od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je rekao: „Allahov Poslanik je propisao (udjeljivanje) sadekatul-fitra da bi se postač očistio od praznog i ružnog govora i da bi se nahranili siromasi“.
Hadis su vjerodostojnim ocijenili Ibn el-Mulekkin i Hakim, a dobrim El-Munziri, Albani i Šu’ajb el-Arnaut.
Prema tome, ovaj hadis ukazuje da se udjeljivanjem sadekatul-fitra otklanjaju nedostaci posta i da je cilj da se njime nahrane siromasi, a nije spomenuto da se post ne prima bez njegovog udjeljivanja.
Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta