TEKSTOVI

SEDAM STVARI SA KOJIMA SE POVEĆAVA NAFAKA

Kako povećati nafaku

Allah je Onaj koji daje opskrbu. Kaže Uzvišeni: „A na nebu je opskrba vaša (u kiši koju Uzvišeni spušta) i ono što vam se obećava“ (Ez-Zarijat, 22), „Opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki“ (Ez-Zarijat, 58).

Mu’minima je propisano da opskrbu traže na halal način, jer je ona kaderom određena, neće se povećati uzimanjem harama niti će se umanjiti traženjem samo onoga što je halal. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „O ljudi, bojte se Allaha i na lijep način tražite (opskrbu), zaista duša neće umrijeti sve dok ne upotpuni svoj rizk (opskrbu), pa i ako sporo dolazi. Bojte se Allaha i na lijep način tražite (opskrbu), uzmite ono što je halal a ostavite ono što je haram“. Bilježe ga Ibn Madže, Hakim, Ibn Hibban, Bejheki i Taberani od Džabira, radijallahu anhu. Vjerodostojnim ga ocjenjuju Hakim, Ibn Hibban, Albani i Šu’ajb Arnaut.

U šerijatskim tekstovima su spomenuti neki putevi (dobra djela) sa kojima se povećava rizk (opskrba ili nafaka). Od tih puteva i djela su sljedeće:

Prvo: rad, svejedno bio fizički, umni ili oba. (pod šartom da je dozvoljen)

Dokaz su riječi Uzvišenog: „A kada se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite“ (El-Džumu’a, 9). U ajetu se podstiče na traženje opskrbe, a ona se traži radom.

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Nikada niko nije bolju hranu jeo od one koju je zaradio svojom rukom. Allahov vjerovjesnik Davud, alejhisselam, je jeo od onoga što je stekao svojom rukom“. Bilježi ga Buharija, od Mikda ibn M’adijekriba.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je prije islama radio kao trgovac i čoban. Od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: „Adem je bio zemljoradnik, Nuh stolar, Idris krojač, Ibrahim i Lut poljoprivednici, Salih trgovac a Davud kovač“.

Drugo: tevekkul, oslonac na Allaha.

Dokaz je hadis u kojem kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Da se vi istinski oslanjate na Allaha, On bi vas opskrbljivao kao što opskrbljuje ptice. One ujutro odlete praznih a vrate se u sumrak punih stomaka“. Bilježe ga Tirmizi, Nesai, Ibn Madže, Ahmed, Ibn Hibban i Hakim, od Omera, radijallahu anhu, a vjerodostojan je po Tirmiziju, Hakimu, Ibn Hibbanu, Albaniju i drugima.

Treće: istigfar (tevba).

Dokaz su riječi Uzvišenog: „I govorio (je Nuh, alejhisselam): Tražite od Gospodara svoga oprost jer on, doista, mnogo prašta, On će vam kišu obilnu poslati, i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašće, i rijeke će vam dati“ (Nuh, 10-12).

Četvrto: takvaluk (tj. izvršavanje vadžiba vjere i ostavljanje harama).

Dokaz su riječi Uzvišenog: „A onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći, i opskrbit će ga odakle se i ne nada“ (Et-Talak, 2-3).

Peto: održavanje rodbinskih veza.

Dokaz je hadis muttefekun alejhi od Enesa, radijallahu anhu, u kojem kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Koga raduje da mu se poveća rizk (opskrba) ili da mu se život produži, neka održava rodbinske veze“.

Šesto: šukr (zahvaljivanje riječima, djelom i pokornošću).

Dokaz su riječi Uzvišenog: „I kad je Gospodar vaš objavio: Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zaista, još više dati, a budete li nezahvalni, kazna Moja doista će biti stroga“ (Ibrahim, 7).

Navodi el-Begavi u svom tefsiru dva značenja riječi „Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zaista, još više dati“: 1- ako budete zahvali na mojoj blagodati, budete vjerovali i pokorni, Ja ću vam još više blagodati dati, 2- ako budete zahvalni pokornošću, Ja ću vam više sevapa dati.

Sedmo: obavljanje Hadždža i Umre što više puta.

Dokaz je hadis od Ibn Mes’uda, radijallahu anhu, u kojem kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Obavljajte Hadždž i Umru jedno za drugim, jer oni otklanjaju siromaštvo i grijehe“. Bilježi ga Tirmizi, Nesaoi, Ahmed, Ibn Huzejme i Ibn Hibban, a vjerodostojnim ga ocjenjuju Tirmizi, Ibn Huzejme i Ibn Hibban, a dobrim Albani i Šu’ajb Arnaut.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je dovio Allahu za halal rizk : „Allahu moj, ja te molim za korisno znanje, halal rizk i primljeno djelo“. Bilježi ga Ibn Madže, Ahmed i Nesai od Ummu Seleme, radijallahu anha. Dobrim ga ocjenjuju Ibn Hadžer i Albani, mada u njemu ima slabosti zbog ravije Mevla (oslobođeni rob) Ummu Seleme, koji nije poznat.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta