TEKSTOVI

ŠTA SE PODRAZUMIJEVA POD ARŠOM?

Oko značenja i tumačenja termina i riječi Arš koja je spomenuta na nekoliko mjesta u Kur’anu kod učenjaka ovog Ummeta ima više mišljenja. Naravno, jedno od tih mišljenja je ispravno, a to je ono na čemu je Ehlus-sunne vel-džema’a. U arapskom jeziku riječ Arš ima više značenja između kojih je i značenje prijestolja.
Stavovi i mišljenja učenjaka oko značenja i tumačenja termina i riječi Arš su sljedeća:

Prvo mišljenje: da je Arš zadnji svemir od svemira koji okružuje ostale svemire.
Ovaj stav se prenosi od sljedbenika Ehlul-kelama i nekih Eš’arija i Maturidija.

Drugo mišljenje: da je Arš naziv za vlast, s tim da je nazvan Aršom (prijestoljem) jer je jedno neodvojivo od drugog. I jer zemaljski kraljevi imaju svoja prijestolja a prijestolje Uzvišenog Allaha je vlast, s tim da je nazvana Aršem (prijestoljem) radi veličanja Njegove vlasti. Ovo mišljenje zastupaju neki eša’rijski i maturidijski učenjaci.

Treće mišljenje: da je Arš Allahovo prijestolje.
Ovo je stav Ehlus-suneta vel-džema’ta s tim da većina učenjaka kaže da Arš nije isto što i Kursijj koji se spominje u ajetul-kursijj u suri El-Bekara. Dok dio učenjaka Ehlus-sunneta, između ostalih to se pripisuje i Hasanu El-Basriju, smatra da su Arš i Kursijj jedno te isto.

Četvrto mišljenje: da je Arš stvorenje od Allahovih stvorenja čiju suštinu ne znamo niti znamo značenje riječi Uzvišenog “Istiva'” koja je došla u nekoliko ajeta poput: “Milostivi se nad Aršom uzdigao” (Sura Taha 5). Takođe ovo je stav nekih maturidijskih i ešarijskih učenjaka.

Peto mišljenje: da je Arš ustvari samo naziv kojim se izražava Allahova veličina, a da u suštini i nema Arša, nego je on naveden kao približan primjer da bi naš razum shvatio Allahovu veličinu.
Ovaj stav se pripisuje, opet, Eš’arijama i Maturidijama.

Ispravno mišljenje je da je Arš Allahovo prijestolje i da nije isto što i Kursijj. Učenjaci su se takođe razišli oko toga šta je to Kursijj na nekoliko mišljenja: jedni kažu da je Kursijj znanje, drugi da je isto što i Arš, treći da se navodi kao primjer Allahove veličine, a četvrti da je Kursijj mjesto dvaju stopala Milostivog. A ispravno je ovo zadnje jer se prenosi u vjerodostojnoj predaji od Abdullaha ibn Abbasa. A on ovako nešto ne može reći po svom mišljenju nego se smatra da je to čuo on ili neko drugi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Prema tome, Arš koji je Allahovo prijestolje nije isto što i Kursijj koji je mjesto dvaju stopala Milostivog.Da ostala mišljenja, tj. da je Arš zadnji svemir, ili naziv za vlast, ili Allahovo stvorenje čiju suštinu ne znamo, ili da je naziv Allahove veličine, nisu ispravna ukazuju dokazi iz Kur’ana i vjerodostojnog sunneta. U njima je došlo da Arš nose osmorica, kao što je u ajetu: “A prijesto (Arš) Gospodara tvoga će toga dana iznad njih osmorica držati” (El-Hakka 17), kao i da se Uzvišeni uzdigao iznad Arša, što je došlo u nekoliko ajeta. Takođe, u vjerodostojnom hadisu (Buharija i Muslim) je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naveo da Arš ima kavaim, tj. nosače ili noge, kao i da je Arš najveće stvorenje od Allahovih stvorenja koje je stvorio.

Ta činjenica da će Arš nositi osmorica i da ima svoje nosače i noge jasno i nedvosmisleno opovrgavaju sva mišljenja osim onog koje kaže da je Arš Allahovo prijestolje, a Allah zna najbolje. Jer Arš ne može biti svemir niti naziv za vlast ako ima noge, nosače.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta