BEBE KADA SE SMIJU VIDE MELEKE – da li je ovo tačno?