Razno

UPOTREBA ZVONA

(zvonceta)

PITANJE: Esselamu alejkum šejh.
Molim Vas halalite što Vam oduzimam vrijeme.
Zanima me sljedeće, smijem li zakačiti zvono na jednu ovcu u stadu jer mi je mnogo lakše pronaći ih kad odu na ispašu ?

Unaprijed hvala. Sve najbolje Vam želim, molim Gospodara Uzvišenog da Vam da svako dobro.

ODGOVOR:
Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu, neka je salavat i selam na posljednjeg Vjerovjesnika, a zatim:
O propisu upotrebe zvona došla su dva hadisa, oba bilježi Muslim u svome Sahihu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu. U prvom hadisu, kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Meleci ne idu sa putnicima sa kojima je pas niti sa kojima je zvono.”
A u drugom hadisu je došlo: “Zvono je frula šejtanska.”
U komentaru ova dva hadisa Imam Nevevi navodi sljedeće:
Pod melecima se misli na meleke rahmeta i magfireta a ne na meleke čuvare, pratioce.
Učenjaci navode tri tumačenja zašto meleci ne prate putnika koji nosi sa sobom zvono:
1- Što liči na crkveno zvono.
2- Jer je zvono od zabranjenih stvari za vješanje.
3- Zbog pokuđenosti zvuka zvona.
Ovo treće tumačenje podupire drugi hadis, tj.da je zvono frula šejtanska.
Oko propisa upotrebe zvona imaju tri stava učenjaka:
Prvi stav- Opća pokuđenost, u bilo koje svrhe i na bilo koji način. Ovo je stav šafijskog mezheba i imama Malika.
Drugi stav- Pokuđenost upotrebe zvona na putovanju.
Treći stav- Pokuđenost velikih zvona a dozvoljenost malih. Na ovome je skupina učenjaka iz Šama.
Sva tri mišljenja dokuzuju svoje stavove sa ovim hadisima.
U komentaru Tirmizijeve zbirke hadisa, Tuhvetul ahvezi od Mubarek Furija, navodi se tumačenje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio upotrebu zvona u toku putovanja i kretanja u bitke kako ne bi otkrivalo položaj muslimana.
Također, da je pokuđena upotreba zvona ona koja se koristi radi igre i zabave, a ne ono u čemu je korist.
Najbliže ispravnom, a Allah zna najbolje, je dozvola upotreba zvona (zvonceta) kada za tim ima potrebe, poput zvona za stada, zvonceta za kuću, zvona na telefonima i slično. A da je pokuđena upotreba zvona radi zabave i igre radeći po drugom hadisu, da je zvono šejtanska frula, također pokuđeno je na putovanju kao što je došlo u prvom hadisu.
Prema tome, konkretan odgovor na pitanje jeste da je dozvoljeno upotrebljavati zvono za potrebe stada ovaca, a Allah zna najbolje.
Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta