Razno

HAMAS- Islamski pokret otpora u Palestini

Povodom zadnjih dešavanja u Palestini pokrenulo se i pitanje koji stav da zauzmu muslimani prema islamskom pokretu Hamas sa jedne strane zbog onoga što mu se prigovara od učenih, a sa druge strane jer su ga neke zemlje proglasile terorističkom organizacijom.

Hamas je islamski, džihaski pokret nastao u gradu Gazza u Palestini 1987., zatim se proširio čitavom okupiranom teritorijom. Te godine je otpočela i intifada (pobuna) poznatija kao ‘kamen revolucija’ u kojoj su Palestinci sa kamenjem jer nisu imali drugog oružja se borili protiv do zuba naoružanih židova. Pri čemu je pokret dao na stotine šehida i hiljade zarobljenih.

Osnivač pokreta je šejh Ahmed Jasin, invalid u kolicima od 16-te godine, koji nije mogao mrdati ni jednim dijelom tijela osim glavom. Za njega su govorili da kada on mrdne glavom cionisti strepe i strahuju. Ubijen je u atentatu 2004. nakon sabah namaza iz aviona sa tri projektila.

Dvije bitne karakteristike pokreta su smatranje da nema riješenja palestinskog pitanja bez džihada, borbe i otpora te da su pregovori sa židovima samo gubljenje vremena i nepriznavanje izraleske države.

Kasnije su sljedbenici ovog pokreta formirali političku stranku i vremenom dobijali sve više pobornika i sljedbenika, da bi na kraju postali vladajuća stranka u Gazzi. Prije Hamasa političke stranke i pokreti su mahom bili sekularistički, to jeste, nisu imali direktne veze sa islamom niti su se pozivali na islam, poput poznate Palestinsko oslobodilačke organizacije (PLO) koju je predvodio Jasar Arafat.

Ono što se prigovara pokretu ‘Hamas’ od strane selefijske uleme su dvije stvari:

Prva- to što je ‘Hamas’ krilo pokreta ihvanumuslimin. Dakle, sve što se prigovara samom pokretu ihvanumuslimin odnosi se i na Hamas poput akide, menhedža, prešućivanja novotarija, sufijskog elementa, političkog djelovanja i slično. Pisao sam detaljnije o ovom pokretu što se može pronaći na internetu pod nazivom ‘Pokret ihvanumuslimin i ono što im se prigovara’.

Druga- Savezništvo i bliski odnosi sa Iranom i šitskom vojskom ‘Hisbullah’ u Libanonu.

Naime, već godinama se odvija učvršćivanje odnosa, sklapanje saveza i međusobno podržavanje Hamasa i gore spomenutih šija, a popratne pojave ovoga su tretiranje šija kao i ostalih muslimana, uzdizanje vođe iranske revolucije Homeinija i druge stvari koje idu na uštrb akide.

ISLAMSKI STAV PREMA HAMASU

Da bismo iznijeli konačan stav neophodno je naglasiti sljedeće pojedinosti:

OPTUŽBA HAMASA ZA TERORIZAM

Da podsjetimo, nekoliko država i međunarodnih organizacija, uključujući Australiju, Europsku uniju, Izrael, Japan, Kanadu, Novi Zeland, Sjedinjene Američke Države i Britaniju smatraju Hamas terorističkom organizacijom. Ova optužba ne samo da je licemjerna nego je i smiješna jer Izrael desetine godina na državnom nivou teroriše, protjeruje, maltretira, ubija i zatvara palestinski narod. I sve to se nije nazvalo terorizmom a kad god se Palestinci pobune i pokrenu borbu u ime Allaha pod zastavom islama proglase se teroristima. Inače je učestala praksa Zapadnih zemalja da gdje god se pojavi džihadski pokret otpora protiv okupatora u islamskom svijetu okači mu se zvono terorizma kako bi se ocrnila njegova legitimnost otpora. Ali musliman kojem je Zapad mjerilo u mnogo čemu a naročito u ovome treba se dobro zapitati sam sa sobom o svom stanju.

SAVEZNIŠTVO I ZBLIŽAVANJE HAMASA SA IRANOM I HISBULLAHOM

Po skupini učenjaka dozvoljeno je da se muslimani pomognu sa kjafriskom zemljom u borbi protiv kjafira a kamoli sa šijama rafidijama koji po većini učenjaka nisu kjafiri, međutim ovdje je problematično uzdizanje i veličanje šija rafidija i njihovih vođa od strane Hamasa te se to ne može pravdati i prihvatiti. S tim da je potrebno navesti i činjenicu da je Hamas u početku tražio saradnju i pomoć od sunistkih susjednih zemalja ali ih nije dobio jer su one u prijateljskim odnosima sa Amerikom i pod ugovorom o neratovanju sa Izraelom zbog čega je Hamas ostavljen na cjedilu od strane tih sunitskih država.

NAJVEĆA NEDOUMICA OKO HAMASA

Najveća nedoumica među muslimanima oko Hamasa se ogleda u neispravnom miješanju dvije različite stvari, a to su:

1. Menhedž i akida ovog pokreta tj.jer su oni ‘ihvanumislimin’ uz to još bliski sa šijama

2. Akidetskom osnova ‘el vera vel bera’ ljubavi i prijateljovanja sa sljedbenicima islama a odricanjem od mušrika i kjafira.

Dakle, šerijatsko nije ispravno reći da zbog toga što je Hamas ihvanijski i surađuje sa šijama, mi im ne trebamo pružiti pomoć i podršku. Oni imaju svoje pravo kod nas na osnovu ‘el vera vel bera’. Kaže Uzvišeni: “Zaista su samo vjernici braća.” (El- Hudžurat, 10)

Drugim riječima, u vrijeme rata kada najljući neprijatelji islama i muslimana- židovi ubijaju nedužno stanovništvo Palestine, žene i djecu, protjeruju ih i uništavaju njihova materijalna dobra, prekinu struju i vodu, drže u logoru i tretiraju kao životinje, zato što je političko i vojno vođstvo Hamasa pokrenulo borbu i otpor kako priliči muslimanima muškarcima, tada se ne progovara i nepoziva na greške u njihovom u menhedžu, novotarije, devijacije i skretanja kako se čini za vrijeme mira. U ovom stanju je vadžib muslimanima da im priteknu u pomoć i to je njihovo pravo kod nas.

Šerijatski tekstovi Kur’ana i sunneta jasno i nedvosmisleno ukazuju kakva relacija među muslimanima treba biti ako neka skupina od njih bude napadnuta i treba pomoć. “A ako od vas zatraže pomoć u vjeri, obavezni ste im priteći u pomoć.” (El-Enfal, 72) Ovo su riječi Uzvišenog!

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u hadisu muttefekun alejhi, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:”Musliman je brat muslimanu, ne čini mu zulum, ne ostavlja ga na cjedilu i ne prepušta ga neprijatelju.” Ovo pravo i obaveza su zasnovani na samom islamu i ne pravi se razlika između muslimana koji su više ili manje na sunnetu, na dalaletu, novotariji i tako dalje.

Neki kažu ‘Hamas je prvi počeo, oni su krivi što židovi ubijaju civile, žene, djecu.’ Drugi među vjernicima idu još niže, pripisujući terorizam ovom džihadskom pokretu. A evo šta Uzvišeni kaže:

“Oni koji se nisu borili rekli su svojoj braći: ‘Da su nas poslušali, ne bi izginuli’ reci: ‘Odagnajte smrt od sebe ako istinu govorite’.” (Ali Imran, 168)

Ovaj ajet se odnosi na munafike.

Izjavama takvih malodušnika i bezdušnika ubijaju se duh džihada i dostojnanstvo muslimana, preporučuju se predaja neprijatelju i poniženje.

‘Hamas je izazvao pokolj nad muslimanima.’

Šta takvi nerazumnici hoće od naše braće?!

Da se predaju, da ih ubijaju s vremena na vrijeme, da ih ponižavaju, omalovažavaju, protjeruju sa njihove zemlje, iz njihovih domova što već decenijama neumorno rade. I da našu braću i sestre po vjeri zadesi sudbina domorodaca koje su jedni od najvećih terorista današnjice Amerikanci skoro pa uništili sa lica zemlje!

Dakle, po takvima je Hamas kriv što židovi sada ubijaju Palestince civile, prosto su trebali pustiti da ih ovi prokletnici polagano tlače i uništavaju.

To je riješenje. I nije problem u jehudima što udaraju po najslabijima i što su žene u tjelima muškaraca, tj slabići jer ovo ne rade osim ženskonje od muškaraca nego je do Hamasa što se usudio pobuniti i pokrenuti, probuditi uspavano dostojanstvo.

ODGOVOR ŠEJHA SALIHA LUHEJDANA

2005. godine upitan je šejh Salih Lujehdan, Allah mu se smilovao, prijedsjednik najvišeg suda i član Vijeća visoko rangirane uleme u Saudiji.

“Poštovani šejh mnogo negativno se priča o pokretu Hamas i njegovom osnivaču šejhu Ahmedu Jasinu. Kakvo je vaše mišljenje o onome ko umanjuje trud šejha i kaže da je on na dalaletu?” Odgovorio je: “Utječemo se Allahu od dalaleta, kao što kaže arapski pjesnik ‘umanjite prijekor upućen njima ili zauzmite mjesto koje su zauzeli oni jer onaj ko ne uradi ono što su oni uradili nije mu dozvoljeno da omalovažava njihov trud.’ Šejh Ahmed je poznat po hajru i postojanosti, čovjek koji je izazvao veliku srdžbu i bijes židova i onima iza njih koji ih čuvaju i brane, a zatim je ubijen na tako podao način. Molimo Allaha da ga nastani na najvećim visinama illijjina (dženneta). Onaj koji umanjuje i omalovažava trud šejha Ahmeda Jasina i onih koji se bore protiv židova (Hamasa) to ne ukazuje na hajr od strane te osobe. To čini samo onaj koji je neznalica o stvarnom i realnom stanju (Palestinaca) ili o čovjeku koji slijedi strasti, a musliman mora da se kloni i jednog i drugog.” Zatim je šejh Salih naveo neka zla svojstva židova i završio sa dovom:

“Molim Uzvišenog Allaha da učvrsti na istini vođe Hamasa, da popravi njihovo stanje, da obilježja vjere učini velikim u njihovim prsima i da ih opskrbi kudretom da uznemiravaju židove i posiju strah u njihovim kućama, što prije, bez odgađanja.”

ZAKLJUČAK

Prema tome, pored svega što se može prigovoriti pokretu Hamas, a što je propisano i ima svoje mjesto i vrijeme kao bilo kome drugom koji u nečemu skrene, naša je dužnost kao muslimana a njihovo pravo kod nas da ih pomognemo i podržimo svim vidovima i oblicima pomoći shodno našim mogućnostima. Konkretno ‘najmanje’ što možemo mi jeste da svakodnevno i neumormo dovimo za njih i da doniramo novac za humanitarnu pomoć u provjerene organizacije ne škrtareći na tom putu shodno mogućnostima. Njihovo akidetsko skretanje ne umanjuje našu obavezu i pravo koje imaju kod nas.

Gospodaru naš, pomozi mudžahide Palestine koji se bore pod zastavom islama protiv terorističkog Izraela da bi uzdigli Tvoju riječ, oslobodili svoju zemlju i mesdžid El-Aksa. Allahu naš, ujedini njihov saff i daj im uspjeha u borbi. Allahu naš, pomozi ih i daj im pobjedu, podrži ih Svojom podrškom. Allahu naš, učvrsti njihove korake i primi njihove šehide.

O Ti koji si snažan i moćan Gospodaru svijetova.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta