TEKSTOVI

VRSTE PRIJATELJA

Kao što se karakterne osobine prenose krvlju, genetski, također one se prenose druženjem sa ljudima, a to je zbog toga što je narav osobe po prirodi prenosiva ili kao što se kaže, narav je kradljivac. Ljudi su poput jata ptica, stvoreni su tako da jedni druge oponašaju. Zbog toga treba paziti s kim se družiš jer je preventiva bolja od liječenja.
Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kog bilježi Buharija u svome Sahihu: “Primjer dobrog druga i lošeg druga je kao primjer onog ko nosi miris miska i onog koji puše u vatru. Onaj koji nosi misk ili će tebe namirisati ili će ti mirisati, a onaj koji puše u vatru ili će te opržiti iskrama vatre ili će ti njegov dim neprijatno mirisati.
Također, kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnom hadisu kog bilježe Ebu Davud i Tirmizi: “Zaista je čovjek na vjeri svoga prijatelja.”
Koliko ljudi je bilo na pravom putu pa su se počeli družiti sa onima koji nisu u vjeri te zbog tog druženja skrenu s pravog puta.
Koliko je onih koji nisu znali za nemoral, drogu i slično, pa se počnu družiti sa takvima i postanu jedni od njih.
Čak je došlo u hadisima muteffekun alejhi da druženje sa određenim životinjama utječe na karakter insana. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da ćemo naći ljude osore, krute, žestoke prirode među onima koji čuvaju deve a naći ćete one koji su blage prirode među čobanima ovaca (prepričan hadis). Dok druženje sa konjima uzrokuje osobinu oholosti i nadmenosti, druženje sa mačkama podstiče na nježnost i blagost, a druženje sa psima također budi, uzrokuje i ostavlja traga na prirodu čovjeka.

Zato traži sebi društvo i prijatelje među onima koji će te pomoći u tvojim plemenitim životnim ciljevima, koji će te približavati tvome Gospodaru, podsticati na hajr a odvraćati od zla.

Što se tiče prijatelja, za one koje mislimo da su nam prijatelji, oni se mogu podjeliti u tri skupine:
1- Prijatelj iz koristi.
To je onaj koji se s tobom druži sve dok ima koristi od tebe, u tvom imetku, ugledu i slično, a čim prestane ta korist, on je tvoj neprijatelj, nepoznaje te niti ti njega poslije možeš prepoznati. Nekad je dovoljno da mu samo jednom uskratiš ono u čemu ima koristi od tebe da bi vidio njegovo pravo lice.
2- Prijatelj zbog užitka.
Ne druži se sa tobom osim da bi uživao u sjedenju, razgovoru i uopćeno druženju sa tobom, međutim, ovakav prijatelj, od njega nemaš nikakve koristi niti on ima koristi od tebe. Ovu vrstu prijatelja treba izbjegavati jer sa njima samo gubiš vrijeme i priliku za korisne stvari.
3- Prijatelj vrline, zasluge i časti.
To je prijatelj koji te navodi na lijepo ponašanje a odvraća od lošeg ponašanja, koji ti otvara sva vrata hajra. Ako potklekneš, padneš, trebaš pomoć na njega možeš računati bez da naruši tvoju čast.
Kada naiđeš na ovakvog prijatelja u životu, a oni su jako rijetki trebaš ga znati cijeniti, čuvati i uzvraćati mu isto. A najljepše je takvog prijatelja pronaći u supružniku.
Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta