Porodično pravo

BRAK SA NIJETOM TALAKA (razvoda)

PITANJE:

Selam alejkum. Neki dan smo se zakačili oko braka sa nijetom talaka, jedan brat dokazuje time što su to dozvolili neki učenjaci. Jel to tačno? Zar to nije prevara? Ko bi dao svoju sestru ili koja bi se sestra udala da zna da on ima takvu namjeru. Je li griješan onaj koji se sa takvom namjerom oženi?

ODGOVOR:
Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Neka je selam i salavat na posljednjeg Vjerovjesnika, a zatim:

Brak sa nijetom talaka je brak u kojem muškarac ili žena sklope brak a jedno od njih (ili oboje) nijeti da nakon određenog vremena ili nakon nekog ostvarenog cilja (poput stjecanja papira) ili nakon isteka vremena boravka u nekom mjestu, da se razvede (muškarac dadne talak ženi ili žena traži talak). Dakle, namjera razvoda je u nijetu i mislima tj. ne objelodanjuje se bračnom drugu niti iznosi prilikom sklapanja braka.

Od primjera ovakvog sklapanja braka su:
-Da student musliman ode u nemuslimansku zemlju na studije pa zbog bojazni da ne počini zinaluk odluči da se oženi s nijetom talaka kad završi studije,
-Da musliman ode na privremeni rad u neko daleko mjesto pa zbog bojazni od zinaluka ili potrebe za ženom oženi muslimanku ili kitabijku sa nijetom talaka nakon završetka posla.
Ovu vrstu braka nisu dozvolili samo neki učenjaci nego većina učenjaka ovog ummeta. Ovakav brak je ispravan po većini islamske uleme jer ispunjava sve šartove i ruknove braka i ne sadrži u ugovoru nešto što bi ga učinilo neispravnim, a sam nijet koji čovjek ima ne utječe na valjanost braka jer je on skriven (vanjštinom se ne zna za njega).
U knjigama četiri mezheba je došlo:
Kod hanefija: “Ako se oženi a nijet mu je da joj dadne talak nakon nekog vremena koje je već odredio, brak je ispravan jer se brak broji da je vremenski određen ako se jasno kaže a ne ako se samo namjerava.” (Šerhu fethil-kadir, Ibnul Hemmam, 3/249)
A kod malikija: “Saglasni su da ako se oženi a ne planira biti sa njom osim neko određeno vrijeme to je dozvoljeno i nije brak mut’a.” (Ez-zerkani alel-muvetta 3/201)
Kaže imam Šafija u knjizi El-Umm (5/80):
“Ako čovjek dođe u mjesto i hoće da oženi ženu a njegov i njen nijet je da je ne zadrži osim onoliko koliko će provesti u tom mjestu, dan, dva ili tri, ili to bude samo njegov nijet ili samo njen nijet ili nijet njih dvoje ali velijj to ne zna, s tim da prilikom sklapanja ugovora to ne spominju, taj brak je punovažeći i ne kvari ga nijet, jer je nijet ono što je u mislima čovjeka a ljudima je oprošteno ono što im misli donose.”
Kaže hanbelijski učenjak Ibn Kudame: “Ako se oženi bez uslovljavanja a namjera mu je da joj da talak poslije mjesec dana ili kad završi svoje potrebe u tom mjestu, brak je ispravan po većini islamakih učenjaka i na to ne utiče njegov nijet.” (El-Mugni 7/137)
Iz navedenog vidimo da nijet ako je skriven i čovjek ne obavijesti ženu, ne utječe na vanjsku ispravnost braka pred šerijatskim sudom. Međutim, postavlja se pitanje da li je čovjek griješan zbog ovog nijeta jer se na taj način vara žena koja ne zna za njegovu prevaru jer kada bi ona znala da je on namjerava ostaviti vjerovatno se ne bi ni udala.
Ovom stavu se može prigovoriti hadisom muteffekun alejhi od Omera, radijallahu anhu: “Zaista se djela vrednuju prema namjerama.” I hadisom kojeg bilježi Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Ko nas vara nije od nas.”
Oko sklapanja ovakve vrste braka kojeg učenjaci nazivaju “brak sa nijetom talaka”, prvi i potonji učenjaci imaju četiri stava:
1- da je dozvoljen i da nema grijeha u tome.
Na ovome je većina uleme, zvanični stav 4 mezheba, Ibn Tejmijje i Bin Baz.
Dokaz su naveli fakihi 4 mezheba a to je da nijet ne igra ulogu u valjanosti braka.
2- da je mekruh.
Na čemu je manja skupina a ovome naginje i Ibn Tejmijje u više svojih knjiga.
3- da je ovaj brak batil (ništavan)
Na ovome su Evza’i, Rešid Rida i Stalna komisija za fetve u Saudiji.
Dokazuju analogijom na brak mut’u, to jeste, brak na određeno vrijeme uz naplatu od strane žene a što se dogovori prilikom sklapanja braka a ovaj brak je haram (batil) po idžmau učenjaka.
4- da je sklapanje ovog braka haram a ako se sklopi, on je valjan.
Ovo zastupa skupina savremenih učenjaka od kojih su Fikhski kolegij pri Rabiti, Ibn Usejmin, Salih Fevzan i Salih Luhejdan.
Njihovi argumenti su sljedeći:
Prvo- u ovom braku je prevara i obmana koji su zabranjeni. Došlo je u hadisu: “Ko nas vara nije od nas.”
Drugo- ovo je vid poigravanja sa institucijom braka za koju Uzvišeni kaže: “I kad su one od vas čvrstu obavezu uzele- bračnu obavezu.” (En-nisa, 26)
Treće- u njemu ima sličnosti sa zabranjenim brakom mut’a
Četvro- ovakvo sklapanje braka pravi ružnu sliku o islamu i muslimanima u nemuslimanskim zemljama.
Da naglasimo, ovdje je bitno da razdvojimo ispravnost ovog braka po njegovoj vanjštini i pred šerijatskim sudom, od toga da li je dozvoljeno, pokuđeno ili zabranjeno čovjeku da mu pristupi u osnovi jer je vid prevare.
Najmanje što se može reći za sklapanje ovakvog braka je da je mekruh i da nije od morala muslimana.”
Kaže Imam Malik: “To (brak sa nijetom talaka) nije od morala muslimana.
(Šerhu Muslim, Nevevi 9/182)
Odabrano mišljenje je četvrti stav, a Allah najbolje zna, to jeste, zabrana ovakvog braka jer u sebi sadrži prevaru a u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:
“Ko nas vara nije od nas.” (Muslim)
Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta