TEKSTOVI

DA LI JE LUTOV NAROD KAŽNJEN SAMO ZBOG HOMOSEKSUALIZMA?

Navodi Ibn Kesir u svojoj knjizi El-Bidaje wenn-nihaje da su razlozi kažnjavanja Lutovog naroda sljedeće stvari:
1. Zato što ih je Lut pozivao da čine ibadet samo Allahu Jednom Jedinom a niko od njih se nije odazvao
2. Lut im je zabranjivao harame i nemorale koje su činili, a oni su ustrajavali u svom dalaletu
3. Zato što su na svojim skupovima radili raznorazne munkere od riječi i djela (poput natjecanja u puštanju vjetra)
4. Zato što nisu jedni druge odvraćali od ogavnih i nemoralnih radnji, čak su se ponosili njima.
5. Činili su homoseksualizam (prilaženje muškarcima umjesto ženama), koji prije njih niko na svijetu nije radio
6. Namjeravali su Luta i njegovu porodicu protjerati iz svog mjesta
7. Činili su drumsko razbojništvo
8. Varali su prijatelje i saputnike
9. U svojim haramima su bili poput životinja, čak i gori
10. Tražili od Luta da im dođe sa Allahovom bolnom kaznom na koju ih je on upozoravao

Lut a.s je bio sin od brata Ibrahima a.s i poslat je u mjesto Sedum.
Kaže Ibn Kesir u El-Bidaje wenn-nihaje(1/206-208) opisujući stanovnike Seduma tj. Lutov narod:
“Njeni stanovnici su bili najgriješniji ljudi, na najvećem kufru, najlošije su vrijeme provodili, i imali najogavniji privatni život.
Činili su drumsko razbojništvo i na svojim skupovima bi činili velike munkere, a ne bi jedni druge odvraćali od munkera koje su radili.
Došli su sa nemoralom kojem niko nije prethodio od potomaka Adema, a to je prilaženje muškarca muškarcu, a ostavljanje žena koje je Allah stvorio svojim pobožnim robovima.
Lut a.s ih je pozivao da čine ibadet samo Allahu Jednom Jedinom koji nema sudruga, zabranjivao im je harame, ogavni nemoral i odvratno, ružno ponašanje. A oni su ustrajavali u svome dalaletu i prelaženju granica, nastavili su činiti grijehe i nevjerstvo, pa je Allah spustio na njih kaznu koju nisu očekivali, i učinio je egzemplarnom kaznom svim svjetovima i poukom za one koji pameti imaju.”
Zatim na drugom mjestu kaže (1/208):
“Kada je Lut a.s njih pozvao da čine ibadet samo Allahu Jednom Jedinom koji nema sudruga i zabranio im ono što je Allah spomenuo od nemorala, nisu mu se odazvali, niti su povjerovali u njega, čak ni jedan čovjek od njih, a niti ostavili ono što je zabranio, nego su čak ustrajavali u svom stanju, nisu marili za svoje lutanje i dalalet, i htjeli su protjerati svog poslanika koji je živio sa njima.”
A zatim na istoj stranici kaže:
“Uz spomenuto oni (Lutov narod) su činili drumsko razbojništvo, izdavali prijatelje, okupljali bi se na svojim skupovima, mjestima na kojima bi razgovarali i sjedili dugo u noć, čineći raznorazne munkere od riječi i djela, čak se navodi da su se međusobno natjecali na svojim skupovima ko će glasniji vjetar ispustiti, ne stideći se jedni drugih.
Često bi činili na svojim okupljanjima grozne stvari i ponosili se time ne osvrćući se na prigovor niti savjet razumnog. Bili su u tome, i u drugim stvarima poput životinja, čak i gori od njih.
Nisu se klonili odvratnih radnji u sadašnjosti niti se kajali radnji koje su radili u prošlosti, niti su imali namjeru promjeniti se u budućnosti pa ih je Allah žestoko kaznio. Rekli su Lutu:’učini da nas Allahova kazna stigne ako istinu govoriš’ (el-Ankebut), znači tražili su od njega da im se desi ono na što ih je on upozoravao od bolne kazne. ”
Uzvišeni Allah navodi prekršaje koje je činio Lutov narod:
“I Luta kada svome narodu reče: “Vi činite takav razvrat kakav niko nije činio: sa muškarcima općite, činite drumsko razbojništvo, i na skupovima svojim najodvratnije stvari činite.” (el-Ankebut, 28-29)
Allah je Lutov narod zbog kufra i nepokornosti poslaniku, kaznio sljedećom kaznom:
“I njih je zadesio strašan glas kada je svanjivalo, i Mi smo učinili da ono što je bilo gore bude dole i na njih smo kao kišu grumenje od skamenjene gline sručili, to je zaista pouka za one koji posmatraju” (El-Hidžr 73-75)

Imam Kurtubi pri tefsiru 80-tog ajeta sure El-Earaf navodi da imam Malik dokazuje svoj stav o propisu homoseksualizma riječima Uzvišenog: “I na njih kao kišu grumenje od pečena blata spustismo” (Hud, 82) da je to njima bila kazna za njihovo djelo homoseksualizma.
A prigovor ovom argumentiranju je sljedeće:
Nema dokaza u ovom ajetu zbog dvije stvari:
Prva – Lutov narod je kažnjen zbog kufra i utjerivanja u laž (poslanika) kao i ostali narodi….
(Tefsir Kurtubi 7/217)

REZIME:
Rezime gore spomenutog je da Lutov narod nije kažnjen strašnim glasom i grumenjem sa nebesa samo zbog toga što su bili homoseksualci, nego zbog svega gore spomenutog od desetak stvari koje je naveo Ibn Kesir, prvenstveno radi kufra i utjerivanja u laž poslanika Luta a.s
Da su kažnjeni samo radi homoseksualizma, dalo bi se prednost tom grijehu nad kufrom, što je nečuveno, a na sve navedene grijehe ne može se uzeti ni glavnim, kamoli jedinim dokazom kazna zbog homoseksualizma.
Kaže Uzvišeni :“Mi smi svakom narodu poslanika slali, da obožavaju Allaha i klone se taguta.” (En-Nahl, 36)
I kaže Uzvišeni: “I Lutov narod u opomene nije vjerovao.” (El-Kamer, 33)
Također, kaže Uzvišeni: “I Lutov narod je smatrao lažnim poslanike.” (Ešuara, 160)

Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta