KUR'ANPITANJA I ODGOVORI

DA LI JE ZABORAVLJANJE UČENJA KUR’ANA U POTPUNOSTI KUFR

– Esselamu alejkum.
Kakav je propis onoga ko duže vremena ne uči Kur’an te nakon izvjesnog vremena zaboravi učiti u potpunosti?
Da li postoji opasnost za tu osobu da preseli kao kjafir?
ODGOVOR: Alejkumusselam.

Ako je u pitanju osoba koja klanja ona u toku namaza minimimalno uči Fatihu i neke kratke sure, a istovremeno je ta osoba zaboravila učiti iz Kur’ana zato što duže vremena ne uči Kur’an, onda nema sumnje da ovakva osoba nije kjafir i da ovo nije djelo kufra, iako je veliki grijeh ustrajavati na neučenju Kur’ana.

A ako je u pitanju osoba koja uopšte ne klanja ili je nekad klanjala pa prestala, a na istovjetan način se ophodi prema učenju Kur’ana kao u prethodnom slučaju, onda toj osobi nije problem neučenje Kur’ana nego neizvršavanje rukna Islama, tj. klanjanje namaza. Takva osoba, ako je donijela Šehadet i smatra da su namaz i ostali ruknovi Islama vadžib, na nju se odnosi ono poznato razilaženje među učenjacima: da li je ostavljač namaza kjafir, a ovoj temi je već bilo govora u drugim odgovorima. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta