AKIDAImanPITANJA I ODGOVORITevhid

DA LI VEHABIJE OPISUJU ALLAHA DA JE OGRANIČEN, MANJKAV I TJELESAN

– Esselamu alejkum.
Živim u okolini ljudi koje nazivaju vehabije mada ne znam zašto ih tako tazivaju ljudi su meni sasvim oko i ono muslimani žive svoj život i nikog ne diraju. Međutim postoji nešto što me zbunjuje oni kažu neuzubillah da je Allah dz.s. ograničen, manjkav i da je on tjelesan. Ja vjerujem da je Allah dž.s. neograničen, nema manjkavosti i da nije tjelesan, jer on je iznad svega i nije se nigdje opisao da je tjelesan. Ne bih volio sa njima da se prepirem ipak su mi komšije pa zato vas pitam da mi odgovorite. Allah vas nagradio svojom milosću.
ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Prvo: Nije ispravno nazivati te ljude niti bilo koje druge vehabijama, jer ne postoji skupina ljudi koja sebe danas nazivaju vehabijama. To je pogrdan termin kojim se danas svugdje u svijetu obilježavaju ljudi koji nastoje da se vrate na izvorni Islam na kojem je bio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, njegovi ashabi i prve generacije ovog Ummeta. Ovim nazivom šije, sufije i ostali novotari unutar muslimana kao i britanci, amerikanci i ostali neprijatelji Islama i muslimana žele da omraze i ocrne među muslimanima one muslimane koji nastoje uskladiti sve sfere svoga života sa propisima Islama zasnovanim na Kur’anu i Sunnetu onako su ga razumjele prve generacije ovog Ummeta.

Pitanje termina vehabija, njegove upotrebe i zloupotrebe, ko stoji iza toga i ko se najviše okoristi od plasiranja i plašenja muslimana tim imenom, izmišljena vehabijska sekta o kojoj se piše u udžbenicima, poput Povijest Islama od M. Spahića itd., je tema za sebe o kojoj se mogu knjige pisati.

Drugo: A to da oni kažu da je Allah, subahanehu ve te’ala, ograničen, manjkav i da je tjelesan? Reči za Allah da je manjkav je riječ kufra koja teško može izači iz usta muslimana. Ne priliči njima sličnim (onima koje zovu vehabijama) da barataju takvim pojmovima. Ali bojim se da je ovdje riječ u tome da oni opisuju Allaha imenima i svojstvima kojima je On sam sebe opisao u Kur’anu ili Ga je njima opisao Njegov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnom Sunnetu. Poput toga da Allah ima oči, ruke, lice, stopalo i slično, da Allah dž.š. voli, mrzi, srdi se, raduje se i slično.

Kao i to da se Allah uzdigao iznad Arša, da silazi u zadnjoj trećini noći na zemaljsko nebo i slično. Ako oni ovako opisuju Allaha dž.š. onda je to što govore hak. I to je akida Ehli sunne vel džema’a na kojo je bio selef ovog Ummeta sve dok se nisu pojavile džehmije, mua’tezile, a zatim eš’arije i maturidije. Nije ispravno da se nazove ono (svojsatva) sa čime se Allah sam sebe opisao u Kur’anu ili kako Ga je opisao Njegov

Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnom Sunnetu, da se to nazove govorom o Allahu da je ograničen i manjkav. Kako to da Allah sam sebe opiše manjkavim osobinama. Naravno ovdje je u pitanju pogrešno tumačenje tih svojstava, gdje ih maturidije i eš’arije takvim nazivaju.

Treće: Tvoje riječi: “Ja vjerujem da je Allah dž.s. neograničen, nema manjkavosti i da nije tjelesan, jer on je iznad svega i nije se nigdje opisao da je tjelesan”, se mogu dvojako razumjeti.

Terminom (svojstvom) “neograničen” nije opisan Allah ni u Kur’anu ni u Sunnetu, pa ako misliš pod “neograničan” da je Allah pomiješan sa svojim stvorenjima, tj. da su stvorenja unutar Allahovog bića, to je čisti dalalet.

Takođe ako misliš pod “neograničan” da Allah nije na nebesima iznad Arša, to je negiranje onog što je došlo u sedam ajeta: “Milostivi se iznad Arša uzdigao”, a ne kako je Besim Korkut preveo da je Milostivi Aršom zagospodario. A ako misliš pod “neograničan” da Allahovo biće ne može dokučiti ljudski razum, to je tačno.

Tačno je da Allah nema manjkavosti, kur’anska riječ SUBHANALLAH znači da je Allah savršen i da je čist od svih mahana i nedostataka. Međutim ako podrazumijevaš pod “nema manjkavosti” da se ne smije za Allah reči da ima oči, ruke, lice, stopalo i slično, da voli, mrzi, srdi se, raduje se i slično, kao i da se uzdigao iznad Arša, te da silazi u zadnjoj trećini noći na zemaljsko nebo, a sve ovo je došlo u Kur’anu i Sunnetu, onda je to pogrešno razumijevanje ovog akidetskog poglavlja, a koje je uzeto od eš’arija i maturidija.

Takođe, riječ “tjelesan” nije došla ni u Kur’anu ni u Sunnetu, pa se i na nju odnosi isto što je i gore rečeno. Ako se njome žele  negirati Allahova svojstva gore spomenuta, onda je taj termin batil. A ako se tim terminom “tjelesan” želi reči da Allah ne liči

Njegovim stvorenjima, onda je to tačno, jer Uzvišeni kaže: “Njemu ništa slično nije, a On sve čuje i vidi”.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta