Ibadeti

DAVANJE SADAKE SA NIJETOM OSTVARENJA NEKOG DUNJALUČKOG CILJA (izlječenja bolesnog, otklanjanja belaja i slično)

PITANJE: Esselamu Alejkum.
Zanima me može li se sadaka dat i nanijetit za neku našu potrebu, želju?

ODGOVOR: Ve alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

U osnovi šerijatski tekstovi ukazuju da se sadaka daje radi Allaha, tj. stjecanja Njegovog zadovoljstva. Također, došlo je u hadisima da sadaka briše grijehe i štiti od Vatre, kao i da tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara.
Ovo su neke koristi davanja sadake na ahiretu koje su potvrđene u šerijatskim tekstovima.

A što se tiče dunjalučkih koristi davanja sadake, potvrda toga nije došla osim za liječenje bolesnih i otklanjanje belaja. A dokazi za ovo dvoje su upitni.

Liječenje bolesnih sadakom
Dokaz za ovo je hadis: “Liječite svoje bolesne sa sadakom”.
Biljezi ga Ebu Davud u “El-Merasil” od Hasana el-Basrija. Što znači da je slab. Bilježe ga Taberani, Hatib, Bejheki i Ibn Adijj. Jako slabim ga ocjenjuju Ibnul-Dževzi, Bejheki, el-Hejsemi i Albani.
S tim da ga šejh Albani ocjenjuje dobrim u “El-Džamiu essagir” na osnovu rivajeta Ebu eš-Šejh koji također slab.
Uglavnom, svi hadisi o liječenju bolesnika sadakom su jako slabi. S tim da skupina učenjaka dokazuje sa ovim hadisom propisanost liječenja bolesnih, poput Ibn Mufliha, es-Sefarinija i Ibn el-Hadža.

Otklanjanje belaja sadakom
Nema hadisa koji ukazuju na to osim što neki učenjaci dokazuju sa hadisom mutefekun alejhi (Buharija i Muslim) o pomračenju Sunca u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pa kada vidite to (pomračenje Sunca) dovite Allahu, klanjajte i udjeljujte sadaku”. Kaže šejh Ibn Dekik el-Id u komentaru hadisa: “U hadisu je dokaz da je preporučeno davati sadaku pri pojavi zastrašujućih stvari radi otklanjanja belaja kojeg se bojimo”.
Toliko se belaja i musibeta dešavalo Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i ashabima, ridvanullahi alejhim, a da nam nije ništa vjerodostojno prenešeno da su oni te belaje nastojali otklonuti davanjem sadake.

Prena tome, u osnovi se sadaka daje radi Allaha i ahiretskih koristi, a od dunjalučkih koristi po nekim učenjacima propisano je davati radi izlječenja bolesnika na osnovu slabog hadisa, a po nekima radi otklanjanja belaja i musibeta.
Naravno, osoba može davati i radi nekih drugih dunjalučkih ciljeva, ali nema dokaza koji potvrđuje da to koristi.

Ve billahi tevfik.

Naručite novu knjigu: Naručite novu knjigu:

Povezani članci

Back to top button