Ibadeti

DAVANJE SADAKE SA NIJETOM OSTVARENJA NEKOG DUNJALUČKOG CILJA (izlječenja bolesnog, otklanjanja belaja i slično)

PITANJE: Esselamu Alejkum.
Zanima me može li se sadaka dat i nanijetit za neku našu potrebu, želju?

ODGOVOR: Ve alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

U osnovi šerijatski tekstovi ukazuju da se sadaka daje radi Allaha, tj. stjecanja Njegovog zadovoljstva. Također, došlo je u hadisima da sadaka briše grijehe i štiti od Vatre, kao i da tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara.
Ovo su neke koristi davanja sadake na ahiretu koje su potvrđene u šerijatskim tekstovima.

A što se tiče dunjalučkih koristi davanja sadake, potvrda toga nije došla osim za liječenje bolesnih i otklanjanje belaja. A dokazi za ovo dvoje su upitni.

Liječenje bolesnih sadakom
Dokaz za ovo je hadis: “Liječite svoje bolesne sa sadakom”.
Biljezi ga Ebu Davud u “El-Merasil” od Hasana el-Basrija. Što znači da je slab. Bilježe ga Taberani, Hatib, Bejheki i Ibn Adijj. Jako slabim ga ocjenjuju Ibnul-Dževzi, Bejheki, el-Hejsemi i Albani.
S tim da ga šejh Albani ocjenjuje dobrim u “El-Džamiu essagir” na osnovu rivajeta Ebu eš-Šejh koji također slab.
Uglavnom, svi hadisi o liječenju bolesnika sadakom su jako slabi. S tim da skupina učenjaka dokazuje sa ovim hadisom propisanost liječenja bolesnih, poput Ibn Mufliha, es-Sefarinija i Ibn el-Hadža.

Otklanjanje belaja sadakom
Nema hadisa koji ukazuju na to osim što neki učenjaci dokazuju sa hadisom mutefekun alejhi (Buharija i Muslim) o pomračenju Sunca u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pa kada vidite to (pomračenje Sunca) dovite Allahu, klanjajte i udjeljujte sadaku”. Kaže šejh Ibn Dekik el-Id u komentaru hadisa: “U hadisu je dokaz da je preporučeno davati sadaku pri pojavi zastrašujućih stvari radi otklanjanja belaja kojeg se bojimo”.
Toliko se belaja i musibeta dešavalo Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i ashabima, ridvanullahi alejhim, a da nam nije ništa vjerodostojno prenešeno da su oni te belaje nastojali otklonuti davanjem sadake.

Prena tome, u osnovi se sadaka daje radi Allaha i ahiretskih koristi, a od dunjalučkih koristi po nekim učenjacima propisano je davati radi izlječenja bolesnika na osnovu slabog hadisa, a po nekima radi otklanjanja belaja i musibeta.
Naravno, osoba može davati i radi nekih drugih dunjalučkih ciljeva, ali nema dokaza koji potvrđuje da to koristi.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta