IbadetiNovotarijeTevhid

ZAJEDNIČKA MOLITVA MUSLIMANA I KRŠĆANA (propis organizovanja i prisustvovanja)

PITANJE: Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu, šejh.
U Beču, u Islamskom centru Bošnjaka “Ebu Hanife”, juče su imali zajedničku molitvu za mir sa kršćanima. Čak su i “dovu” zajedničku imali na njemačkom. Bilo je miješanja muškaraca i žena itd… Kakav je propis o tome? Evo i link od njihove FB- stranice gdje se to vidi.
Prije par mjeseci su to imali u crkvi pa su se ljudi sa minbera pozivali da dođu u crkvu na zajedničku molidbu.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2018837128362315&id=1463541620558538

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Zajednička molitva muslimana i kršćana, što je postala česta praksa u zadnje vrijeme, u bilo kojem obliku i sastavu bila, je novotarija i veliki munker. Nije dozvoljeno ni organizovati je niti učestvovati u njoj.
Dokazi za spomenuto su sljedeće stvari:

1- Molitva (namaz, dova ili slično) je ibadet, a ibadet nije dozvoljeno da se čini osim onako kako je potvrđeno u šerijatskim tekstovima, nema dokaza da se ibadet može činiti u nekom obredu sa nekim od nemuslimana, svejedno bio pripadnik nebeske vjere ili ne
Da je ovo novotarija na to ukazuje dva hadisa: 1- „Ko uvede u ovu našu stvar (vjeru) ono što nije od nje to se odbacuje“ (mutefekun alejhi od Aiše, radijallahu anha), 2- „Čuvajte se novina u vjeri, jer je svaka novina novotarija, a svaka novotarija dalalet“ (Tirmizi od Irbada Sarije, radijallahu anhu).

2- U zajedničkoj molitvi muslimana i kjafira je miješanje istine i laži, imana i kufra, Pravog puta i stranputice.
A Uzvišeni zabranjuje miješanje istine sa batilom: „I istinu sa neistinom (batilom) ne miješajte“ (El-Bekare, 42).

3- Ova praksa je posljedica ideje međureligijskog jedinstva koja vodi u nekim segmentima u nevjerstvo.
Detaljnije o toj ideji pročitaj na ovom linku:
https://zijadljakic.ba/medjureligijsko-zblizavanje-i-jedinstvo/

4- Po idžmau islamskih učenjaka kitabije (kršćani i Židovi) su kjafiri (a o drugima da i ne naglašavamo), a ove zajedničke molitve vode u poništavanje ovog islamskog akidetskog osnova i principa.
Detaljnije o propisu muslimana koji ne smatra da su kitabije kjafiri pročitaj na ovom linku:
https://zijadljakic.ba/propis-osobe-koja-smatra-da-su-krscani-i-zidovi-vjernici-i-klanjanja-za-njom-2/

5- U ovim zajedničkim molitivama je pravljenje mješavine od islama i ostalih iskrivljenih i derogiranih religija (prvenstveno kršćanstva i židovstva) u kojoj nema mjesta za podjelu čovječanstva na muslimane i kjafire, niti se ibadeti, kojima se približavaju Allahu, dijele na ispravne i ništavne.

6- Muslimanski predvodnici i predstavnici nisu prisiljeni da organizuju ove novotarije i munkere koji su oprečni osnovnim principima islama, a bilo koji politički, dobrosusjedski, međuvjerski i slični izgovori ne mogu biti opravdanje za iskrivljivanje vjere i zabluđivanje vjernika.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta