AKIDA

DOKAZIVANJE AJETOM (El-Bekare 62.) DA NISU SVE KITABIJE NEVJERNICI

Rašireno je uvjerenje među mnogim muslimanima, a nerijetko i među onima koji nose odore i zvanje učenosti, koje je ustvari šubha, da 62. ajet sure El-Bekare ukazuje da će kitabije koje vjeruju u Boga, Sudnji dan i rade dobra dijela biti spašeni na ahiretu tj. da su vjernici.

Tu šubhu dokazuju riječima Uzvišenog:
„One koji su vjerovali, pa i one koji su bili jevreji, kršćani i sabejci – one koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela činili – doista čeka nagrada od Gospodara njihova; ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati!“ (El-Bekare, 62.)

Odgovor na ovu šubhu je sljedeći:
Ovaj ajet je govor o onima (prvo mišljenje) koji su umrli na ispravnoj, neiskrivljenoj vjeri svojih vjerovjesnika prije poslanstva Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Ili (drugo mišljenje) o onima koji su doživjeli poslanstvo Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i povjerovali u njega. Oko ova dva tumačenja nema razilaženja.

Dovoljni su po ovom pitanju ajet, hadis i idžma da su ehli kitabije nevjernici i da će biti stanovnici vatre.

Kaže Uzvišeni:
„A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svijetu nastradati“. (Ali Imran, 85.)

Bilježi Muslim u svom Sahihu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, neće niko iz ovog ummeta (tj. svih ljudi na Zemlji) čuti za mene, bio židov ili kršćanin, a zatim umre i ne povjeruje u ono sa čime sam poslan, a da neće biti stanovnik Vatre“.

Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta