TEKSTOVI

GDJE SU SLJEDBENICI ISTINE?

Društvenim medijima se širi izreka koja se pripisuje šejhul-islamu Ibn Tejmiji, rahimehullah.
Navodno, upitan je: “Gdje su sljedbenici istine?” Našto je odgovorio: “Ili u ZATVORIMA, ili na BOJNIM POLJIMA, ili u KABUROVIMA”.

Tražio sam u njegovim knjigama ovu ili sličnu izreku, pa nisam našao ništa. Sa druge strane, ko poznaje govor i poimanje vjere kod Ibn Tejmije, zna da njemu ne priliči da tako nešto kaže.
Također, ispravno je da ta izreka nije tačna, jer šerijatski tekstovi ne ukazuju na nju osim indirektno: “Oni koji se bore radi Nas, Mi ćemo ih sigurno putevima koji Nama vode uputiti”. (El-Ankebut, 69)
Sljedbenici istine nisu ograničeni samo na te tri skupine. Niti su svi koji su u tim skupinama sljedbenici istine.
Hvala Uzvišenom Allahu, mnogo je skupina u Ummetu, sljedbenika suneta, koje govore istinu, rade po njoj i pozivaju u nju.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta