KUR'ANOcjena dokumentovanje i komentar hadisaPITANJA I ODGOVORI

GRIJEH ZABORAVLJANJA KUR’ANA

– Da li je ispravan hadis “Prikazane su mi nagrade moga umeta i za trun koji se iznese iz džamije a prikazane su mi i kazne” i sad nešto u smislu da je najveća onoga koje zna nešto od Kur’ana pa to zaboravi”?
ODGOVOR:

Spomenuti hadis se prenosi od Enesa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Prikazane su mi nagrade mog Ummeta pa čak i praška koju čovjek iznese iz mesdžida, a prikazani su mi i grijesi mog Ummeta pa nisam vidio većeg grijeha od sure ili ajeta iz Kur’ana kojeg čovjek nauči a zatim zaboravi”Ovaj hadis bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Huzejme, Bejheki i drugi. Hadis su ocijenili slabim Buharija, Ibn Hadžer, Kurtubi, Albani i mnogi drugi. U njegovom senedu su Ibn Džurejdž i El-Mutallib ibn Abdullah a obojica su mudellisi, a to je znak slabosti.

Takođe, po istom pitanju (griješnosti zaboravljanja Kur’ana) prenosi se još jedan hadis kojeg bilježi Ahmed u svom Musnedu od S’ad ibn Ubade i Ubadete ibn Sabita, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće neko biti emir (predvodnik) nad desetoricom a da neće doći na Sudnjem danu vezan (u lance) neće ga odvezati ništa osim njegove pravednosti. Nema čovjeka koji nauči Kur’an a zatim ga zaboravi a da sakat neće sresti Allaha na Sudnjem danu”Šejh Albani je hadis od S’ad ibn Ubade, radijallahu anhu, ocijenio slabim, a Šuajb Arnaut je drugi dio hadisa, tj. “Nema čovjeka koji nauči Kur’an a zatim ga zaboravi a da sakat neće sresti Allaha na Sudnjem danu”, od Ubadete ibn Sabita, radijallahu anhu, ocijenio slabim.

U oba rivajeta se nalazi ravija Isa ibn Faid a on je medžhul, tj. njegovo stanje je nepoznato muhaddisima.

Prema tome, nema nijednog prihvatljivog ili vjerodostojnog hadisa koji ukazuje na griješnost zaboravljanja nečeg naučenog iz Kur’ana.

I ne samo da nema vjerodostojnog hadisa o griješnosti zaboravljanja nekih ajeta i sura iz Kur’ana nego čak imamo vjerodostojan hadis da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaboravio jedan ajet iz neke sure na što ga je podsjetio jedan ashaba.

Naime, bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Aiše, radijallahu anha, da je rekla kako je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u mesdžidu slušao učenje Kur’ana nekoga čovjeka, pa je rekao: “Allah mu se smilovao, podsjetio me je na taj i taj ajet iz te i te sure, učinjeno mi je da ga zaboravim”.

Međutim, nema sumnje da je zaboravljanje napamet naučenog Kur’ana pokuđeno djelo ako je rezultat gafleta, nemarnosti i neopravdanog zapostavljanja obnavljanja onog što se nauči iz Kur’ana. U tom kontekstu je i rekao

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg bilježe Buharija i Muslim od Ebu Muse El-Eš’arija, radijallahu anhu: “Ponavljajte Kur’an, jer tako mi Onog u čijoj je ruci moja duša, on brža izmiče (brže se zaboravlja) od deve koja se pusti bez užeta”. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta