FIKHIbadetiNamazPITANJA I ODGOVORI

IMA LI JACIJA SUNETE PRIJE FARZA?

– Selam alejkum.
Da li je ispravno klanjati 4 rekata suneta jacijskog namaza? Neki kažu da nije potvrđeno da se klanjaju, a neki govire da treba?
ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

 

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Nafila koja je vezana za farz jacije namaza su dva rekata potvrđenog suneta koje je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stalno klanjao poslije jacije osim na putovanju.

U hadisu mutefekun alejhi (Buharija i Muslim) kaže Ibn Omer, radijallahu anhu: „Zapamtio sam od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, (da je klanjao) deset rekata: dva rekata prije podne, dva rekata poslije podne, dva rekata poslije akšama u kući, dva rekata poslije jacije u kući i dva rekata prije sabaha“ (Tekst hadisa je iz Sahiha Buharije).

A što se tiče nafile prije jacije namaza, nije potvrđena određena nafila, pa tako u tome ima širine.

Skupina učenjaka smatra da je mustehab klanjati dva rekata između ezana i ikameta svih pet farz namaza, pa tako i između ezana i ikameta jacije namaza. Dokazuju to hadisom mutefekun alejhi (Buharija i Muslim) od Abdullah ibn Mugaffela, radijallahu anhu, u kojem je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Između svaka dva ezana (ezana i ikameta) je namaz“, ponovio je to tri puta i nakon trećeg dodao: „Onome ko hoće“. S tim da su suneti, bili potvrđeni ili nepotvrđeni, prije sabaha, podne, ikindije i akšama došli potvrđeni u vjerodostojnim hadisima za razliku od jacije.

Prema tome, jacija nema ni potvrđenih ni nepotvrđenih suneta prije farza, osim dva rekata nafile između ezana i ikameta. Pa tako ko se zadesi u mesdžidu nakon ezana jacije, mustehab mu je da ustane i klanja dva rekata nafile, a onome ko uđe u mesdžid nakon ezana dovoljno je da klanja dva rekata tehijetul-mesdžida. Jacija namaz nema četiri rekata suneta prije farza.

Ve billahi tevfik.

Izvor: www.ehlus-sunne.ba

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta