TEKSTOVI

ISTINSKO BOGATSTVO

Ima veoma bogatih ljudi koji su jako siromašni, dok ima siromašnih ljudi koji su veoma bogati.

Na ovu neobičnu konstataciju ukazuje hadis muteffekun alejhi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nije bogatstvo u mnoštvu imetka, bogatstvo je bogatstvo duše.”

Tumačenje i značenje ovog hadisa jeste da posjedovanje mnoštva imetka, novca, nekretnina, zlata, stoke i slično nije pravo i istinsko bogatstvo jer mnogi imućni, bogati ljudi su siromašni u duši zbog svoje neprestane preokupiranosti i pohlepe da još više sakupe i steknu. Međutim, pravo bogatstvo je bogatstvo duše, a to je da čovjek bude zadovoljan sa onim što stekne i što mu je Allah odredio od nafake te da bude neovisan od onoga što je u rukama drugih ljudi.

Kaže Ibn Bettal u komentaru Buharijinog Sahiha: “Značenje hadisa je: nije istinsko bogatstvo mnoštvo imetka jer često onaj kome Allah dadne mnogo imetka nije zadovoljan sa onim što mu je dato, pa on ulaže mnogo truda da ga uveća ne vodeći računa odakle i kako će ga nabaviti pa kao da je on siromah zbog svoje žestoke pohlepe. Samo je istinsko bogatstvo, bogatstvo duše, a bogat u duši je onaj koji je zadovoljan sa onim što ima, nije pohlepan da ima još više niti stalno nastoji da stekne što više, pa kao da je on zbog toga bogat.”

Kaže Mubarekfori u ‘Tuhfetul ahvezi’ komentaru Tirmizijevog Sunena: “..zatim onaj koji je siromašan u duši, ako ne postigne ono što je htio (od imetka) postane tužan i ražalošćen pa kao da je siromah pored bogatstva kojeg ima, jer on nije postao ni neovisan niti zadovoljan sa onim što je stekao pa kao da nije ni bogat. Bogatstvo duše proizlazi iz zadovoljstva sa Allahovim kaderom i predanosti Allahovoj odredbi znajući da ono što je kod Allaha je bolje i trajnije, zbog toga je on okrenut od pohlepe i traženja radi mnoštva imetka.”

Dakle, od bogatstva duše je da čovjek zna i tako živi, da je bolje trošiti vrijeme u onome zbog čega će imati nagradu i deredžu na ahiretu nego u zgrtanju dunjalučkih dobara od kojih nema koristi na ahiretu a često ima štete i na dunjaluku i na ahiretu.

Od karakteristika ljudi bogatih u duši jeste da znaju uživati u životu i kada su sami kao i sa svojom porodicom, da znaju živjeti život punih pluća, cijeniti sve lijepe stvari oko sebe, primjećivati blagodati prirode, sitnica i tome slično. Da mogu u knjizi i samoći pronaći zadovoljstvo a u bračnom saputniku prepoznati prijatelja i uz njega doživjeti smiraj. Bogati u duši su i oni koji znaju osjetiti, voljeti, razumjeti, oprostiti..

Neko je prelijepo rekao:
“Kao što tijesna odjeća smeta kretanju tijela, tako isto težnja za bogatstvom smeta kretanju duše.”

Kaže Ibn Hadžer: “Bogatstvo duše se postiže sa bogatstvom srca a to je da duša bude siromah (ima potrebe) prema svome Gospodaru u svim stvarima.”

Kao što kaže Uzvišeni: ” O ljudi vi ste fukara (siromašni, imate potrebe) prema Allahu, a Allah je bogat, neovisan i hvale dostojan.” (Fatir, 15)
Na drugom mjestu kaže: “Allah je bogat a vi ste fukara (siromašni i ne možete bez Njega).” (Muhamed, 38)

I na kraju, što bi neke hodže rekle: “Neka ti imetak i novac uđu u ruku a ne u srce.”
Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta