Porodično pravoPropisi vezani za žene

JE LI ŽENA DUŽNA BRINUTI OD DJECI MUŽA IZ PRETHODNOG BRAKA?

– Esselamu alejkum we rahmetullahi we bereketuhi
Žena čiji muž iz prijašnjeg braka ima djecu, da li je ona dužna (po Kur’anu i sunnetu) brinuti se o toj djeci? Neka vas Allah nagradi na oba svijeta amin

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Odgovor na ovo pitanje može imati dva stanja:

Prvo stanje – da je žena u toku sklapanja braka (vjenčanja) uvjetovala mužu da neće brinuti o njegovoj djeci od prethodnog braka niti da im činiti hizmet i on pristao na taj šart. Njoj je dozvoljeno da uslovi taj šart, jer je to šart od kojeg ona ima koristi a ne kosi se sa ciljevima braka.

U tom slučaju ona nije dužna i obavezna brinuti i hizmetiti njegovoj djeci od prethodnog braka. A ako bi on poslije to zahtijevao od nje ili je na to tjerao, ona ima pravo da traži razvod braka zbog toga jer nije ispunio šart na koji je sam pristao.

Drugo stanje – da žena to nije uslovila u toku vjenčanja a znala je da on ima djecu iz prethodnog braka koja žive sa njim.

Onda je ona u tom slučaju obavezna da bude pokorna mužu ako od nje traži da brine i hizmeti njegovu djecu.

Ona je ovo obavezna raditi jer njoj je vadžib da bude pokorna mužu u svemu, oko čega nema razilaženja među učenjacima, mimo pokornosti u činjenju onog što je zabranjeno (i pokuđeno) ili u onome što njoj lično ili njenom imetku nanosi štetu.

Znači, po Kur’anu i Sunetu ona je obavezna da bude pokorna svome mužu. A ovo što joj naređuje nije nepokornost Allahu, tj. ono što je zabranjeno.

Sa druge strane, po ispravnom stavu učenjaka, žena je dužna raditi (čistiti, prati, kuhati i slično) i voditi brigu o kućnim poslovima svoga muža.

Dokaz tome su praksa Fatime i Esme, radijallahu anhuma, za čiji rad u kući (i van kuće u slučaju Esme, radijallahu anha) je znao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a nije ih oslobodio od toga niti je rekao da to one nisu dužne raditi. A ovo je potvrđeno u vjerodostojnim hadisima koje bilježe Buharija i Muslim.

A pod ovo pitanje potpada i obaveza vođenja brige o njegovoj djeci iz prethodnog braka jer su oni sastavni dio porodice.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta