FIKHIbadetiPITANJA I ODGOVORITaharet

KADA JE ŽENA NAKON POBAČAJA U STANJU NIFASA

PITANJE: Esselamu alejkum!
Šta se računa ženi koja ima spontani pobačaj, ne znam da li je to kao poslije poroda, nifas, ili se računa kao nešto drugo? Pošto praktikujem vjeru, ne znam šta mi je činiti, jer će nečisto stanje potrajati jedno vrijeme. Ako može odgovor, da vas Allah nagradi.

ODGOVOR: Alejkumusselam.
To što pitaš se vraća na poznatu mes’elu: kada se žena smatra da je u stanju nifasa?

Nema razilaženja među učenjacima da žena koja rodi dijete živo ili mrtvo pa joj se pojavi krv nakon toga da je to krv nifasa i da potpada pod propise nifasa. Takođe, učenjaci su složni da žena koja pobaci dijete na kojem su vidljivi znakovi ljudskog stvorenja, a što se uglavnom pokazuje nakon osamdeset dana trudnoće, i izlazi joj krv, da je ta krv krv nifasa. Međutim, imaju podijeljeno mišljenje oko izlaska krvi pobačenog djeteta mlađeg od osamdeset dana trudnoće da li je to krv nifasa ili krv tzv. fesada pri čemu ne potpada pod propise žene u nifasu.

Pa tako hanefije smatraju da je šart da bi žena kojoj izlazi krv nakon pobačaja bila u nifasu da se na pobačenom djetetu vide neki znakovi ljudskog stvorenja, poput prsta ili nokta. A ako se na njemu ne vide nikakvi znakovi ljudskog stvorenja krv koja izlazi nije krv nifasa, što znači da je dužna da klanja ili posti i slično.
Malikije smatraju da ako bi na ono što žena pobaci prosuli vrelu vodu koja ga ne bi rastopila, razdvojila i uticala na njega, onda se krv koja izlazi poslije takvog pobačaja smatra nifasom, a ako bi se rastopilo onda ta krv nije nifas.

Dok šafije smatraju da se sa pobačajem tzv. zakvačka (koji se broji od četrdeset do osamdeset dana trudnoće) i ugruška (od osamdeset do sto dvadeset dana) koji su spomenuti u poznatom hadisu od Ibn Mes’uda, radijallahu anhu, potvrđuje sa izlaskom krvi stanje nifasa.
A zvanični mezheb hanabila je da ako žena pobaci dijete na kojem su vidljivi znakovi ljudskog stvorenja, a što se uglavnom pokazuje nakon osamdeset dana trudnoće, i izađe joj krv, da je ta krv krv nifasa, a da se ispod toga krv koja izađe ne ubraja u nifas.

Prema tome, iz stavova četiri mezheba se može zaključiti da su učenjaci četiri mezheba složni da krv koja izađe nakon pobačaja u prvih četrdeset dana trudnoće da to nije krv nifasa, a takođe su složni da to ako se desi nakon osamdeset dana trudnoće da je krv koja izlazi krv nifasa. A oko onog perioda od četrdeset do osamdeset dana imaju podijeljeno mišljenje shodno kako je spomenuto.

Šejh Albani je na stavu da krv koja se pojavi nakon pobačaja u bilo kojem periodu trudnoće da je to krv nifasa.

Za sve spomenute stavove i mišljenja nema konkretnog i direktnog dokaza koji presuđuje po ovom pitanju, s tim da stav koji je zauzeo šejh Albani, po meni, je najjače i najsnažnije. A to je iz razloga što vezivanje islamskih pravnika statusa krvi nifasa sa pojavljivanjem znakova ljudskog stvorenja na pobačenom djetetu nema uporišta u šerijatskim argumentima.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta