FIKHIbadetiNamazPITANJA I ODGOVORI

KLANJANJE MAJKE I SINA U DŽEMATU

– Esselamu Alejkum.
Da li je dozvoljeno da sin i majka klanjaju u džematu?
ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Muškarci su obavezni, po ispravnom stavu učenjaka, da klanjaju pet vakata farz namaza u mesdžidu (džamiji) u džematu. A ako u blizini kuće nema džamije (mesdžida) iz koje se čuje ezan proučen prirodnim glasom, tada nije obaveza klanjati farz namaze u džamiji.

U slučaju da u blizini kuće nema džamije ili ima ali se u njoj ne klanjaju svi farz namazi, onda je mustehab ukućanima, mužu i supruzi, majki i sinu i slično, da klanjaju farz namaze u džematu da bi imalu nagradu klanjanja u džematu. Jer je namaz u džematu 25 puta (u rivajetu 27 puta) vrijednije od namaza van džemata.

Bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:„Namaz u džematu je vrijedniji od pojedinačno obavljenog namaza za 25 deredža“. U rivajetu: „27 deredža“.

Za klanjanje u džematu su potrebne najmanje dvije osobe.

Kaže Ibn Kudame u svojoj knjizi „El-Mugni“ (3/408): „Džemat se uspostavlja sa dvije osobe pa naviše, ne znamo da oko toga ima razilaženja“.

Dokaz za ovo je hadis kojeg bilježi Buharija u svom Sahihu od Malika ibn El-Huvejrisa, radijallahu anhu, u kojem je došlo da je njemu i njegovom drugu Poslanik, sallallahi alejhi ve sellem, rekao: „Kada nastupi namaz, neka jedan od vas dvojice prouči ezan i neka vas predvodi onaj koji je najstariji“.

Takođe, u vjerodostojnim hadisima je prenešeno da je Poslanik, sallallahi alejhi ve sellem,klanjao u džematu jednom sa Huzejfom, drugi put sa Ibn Mesudom, i treći put sa Ibn Abbasom, radijallahu anhum.

Prema tome, mustehab je sinu i majci da klanjaju u džematu, ako sin nema u blizini kuće džamiju u kojoj se klanjaju namazi.

Ve billahi tevfik.

Izvor: www.ehlus-sunne.ba

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta