FIKHIbadetiNamazPITANJA I ODGOVORI

KLANJANJE NAFILE ČITANJEM IZ MUSHAFA

PITANJE: Esselamu Aleykum we Rahmetullahi we Berekatuhu.

Šejh Zijade, interesuje me propis Islama za ovo moje pitanje. Znači pošto nisam hafiz Kur’ana i volio bih provesti više vremena na kijamu na noćnom namazu učeći Kur’an, da li je dozvoljeno da ja koristim visoke rahle, koje su pored mene dok sam na kijamu i da čitam iz Kur’ana koji je na njima? Čitao sam šejh Bin Bazove rhm fetwe, i fetwe šejha Albanija rhm, ali u fetwe se odnose na učenje iz Mushafa u toku fard namaza a ciljajući i na teravih namaze. Nisam našao odgovor na pitanje ovog tipa a zanima me mnogo. JazzekAllahukhajr. Esselamu Aleykum.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

 

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Oko klanjanja teravih namaza i drugih nafila čitanjem iz Mushafa učenjaci imaju podijeljeno mišljenje.

(Muhtesaru kijamil-lejl ve kijamu remedan Muhammed ibn Nasr El-Mervezi, str. 233-234)

Prvo mišljenje: dozvola.

Ovo je stav koji se prenosi od Aiše, radijallahu anha, Ibn Šihaba Ez-Zuhrija, Se’id ibn El-Museeiba, Katade, Muhammeda ibn Sirina, ‘Ata’, Jahje ibn Se’id El-Ensarija, imam Malik, imam Ahmed i Ishak.

Prenosi Ibn ebi Mulejke da je Aišu, radijallahu anha, predvodio njen rob Zekvan (čitajući) iz Mushafa.

Bilježe ga Buharija (mu’allekan-bez seneda) u svom Sahihu, Bejheki i Šafija u svom Musnedu. A u rivajetu kod Ibn ebi Šejbe u Musannefu je došlo da je Aiša, radijjalahu anha, tog roba oslobodila. Ovu predaju su vjerodostojnom ocijenili Nevevi i Albani.

Upitan je Ibn Šihab od čovjeku koji predvodi ljude za Ramazan gledajući u Mushaf. Kaže: „Neprestano su to radili od početka islama. Najbolji od nas su čitali iz Mushafa“. (Muhtesaru kijamil-lejl El-Mervezi, str. 233)

Njihov argument je: da je čitanje Kur’ana sastavna radnja unutar namaza, a gledanje u Mushaf je poput gledanja u bilo šta drugo dok se klanja. Tako da nema smetnje u tome.

Drugo mišljenje: pokuđenost.

Ovo je stav Hasana El-Basrija, Ibrahima Neha’ija, Mudžahida, Š’abija, Sufjana Sevrija, Ebu Jusufa i Muhammeda Eš-Šejbanija. (Muhtesaru kijamil-lejl El-Mervezi, str. 234)

Njihov argument je da tako rade Židovi, a muslimanima je pokuđeno da ih oponašaju u tome.

Treće mišljenje: da mu je namaz pokvaren.

Ovaj je stav Ebu Hanife. (Muhtesaru kijamil-lejl El-Mervezi, str. 234)

Neki učenjaci koji podržavaju ovaj stav dokazuju ga time da čitanje Mushafa u namazu liči čitanju knjiga iz matematike ili drugih knjiga, pa iako ne izgovara to mu kvari namaz.

Odgovarajući na ovaj argumnet kaže Muhammed ibn Nasr El-Mervezi da čitanje Kur’ana ne sliči čitanju knjiga iz matematike i slično, jer je čitanje Kur’ana radnja koja se čini unutar namaza, za razliku od čitanja knjiga matematike što nema veze sa namazom.

Odabrani stav je prvo mišljenje, jer se ovo prenosi od Aiše, radijalahu anha, žene Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. A nije prenešeno od nekog drugog ashaba da je osudio ovu praksu. Takođe, imam Zuhri kaže da je ovo bila stalna praksa od početka islama. A Allah zna najbolje.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta