FIKHIbadetiNamazPITANJA I ODGOVORI

KLANJANJE SJEDEĆI (na stolici ili na podu)

PITANJE 1: Selam alejkum. Poštovani, htela bih da vas pitam da li je dozvoljeno klanjati namaz sedeći na stolici? Imam problema sa okoštavanjem hrskavice u kolenu, sa čim su mi povezani i misići i što mi stvara veliki napor pri spuštanju na sedždu i pri ustajanju, osim toga, ne mogu izdržat da su mi kolena skupljena, jer me posle boli mnogo. Je li se trebam trudit i klanjat do kad budem mogla normalno ili mogu klanjat sedeći? Smanjuje li to vrednost namaza? Allah Vas nagradio!

PITANJE 2: Eselamu alejkum. Treba mi jedna informacija. Kako klanjati sjedeći. Pošto sam u osmom mjesecu trudnoće i moram mirovati, s tim da sad klanjam normalno jer osjetim da još mogu, ali da se pripremim ukoliko ne budem mogla i kad odem u bolnicu da znam. Ako mogu stajati a ne mogu obaviti sedzdu, kako ću onda. Ili ako ne mognem ni stajati kako da sve obavim sjedeći. Allah vas nagradio!
ODGOVOR: Alejkumusselam.


Kaže Uzvišeni: “Bojte se Allaha koliko možete” (Et-Tegabun, 16). U hadisu kojeg bilježe Buharija i Buslim u svojim Sahihima od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Kada vam nešto naredim uradite to koliko možete, …”. Ovim ajetom i hadisom vjernici su obavezni izvršavati naredbe shodno njihovim mogućnostima. Pa ono što nisu u stanju da izvrše Allah, dželle še’nuhu, ih neće za to ni pitati.

Od mes’ela koje ulaze u gore spomenuto pravilo je i pitanje načina klanjanja namaza od strane onih koji nisu u stanju da čine neke ruknove namaza poput stajanja, pregibanja i sedžde. Po ovom pitanju je prenešen vjerodostojan hadis od Imran ibn Husajna, radijallahu anhu, kojeg bilježi Buharija u svom Sahihu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Klanjaj stojeći, a ako nisi u stanju onda sjedeći, ako i to nisi u stanju pa onda na strani”. Ovaj hadis je dokaz da se farz namaz ne klanja sjedeći osim iz opravdanog razloga, a to je nemogućnost da se stoji, a pod ovo ulazi i strah od nanošenja štete. Naravno, pod nemogućnošću se misli i na bolest.

Prema tome, shodno tvom stanju kako si ga opisala tebi je dozvoljeno da klanjaš sjedeći na stolici ako zbog bolesti ne možeš stojeći niti sjedeći.
Nakon ovoga ostaje da se pojasni kako u tom stanju trebaš klanjati. Naime, bilježi Bejheki u svom Sunnenu od Džabira, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao jednom bolesniku: “Klanjaj na zemlji ako si u stanju, a u protivnom klanjaj išaretom, neka tvoja sedžda bude niža od tvog ruku’a”. Kaže Ibn Hadžer da je sened ovog hadisa jak, međutim Ebu Hatim smatra da su ovo riječi Džabira, radijallahu anhu. Oko validnosti ovog hadisa muhadisi imaju podijeljeno mišljenje, s tim da ovaj hadis podupiru drugi rivajeti koji su takođe slabi.

Ovaj hadis ukazuje da onaj ko nije u stanju da čini sedždu, svejedno klanjao sjedeći na nogama, ili na stolici, ili klanjao stojeći, da je njegov način klanjanja takav da odlazak na sedždu išareti naginjanjem tijela naprijed, a činjenje ruku’a išareti naginajnjem tijela upola od išareta za sedždu. To znači da se sedžda ne čini na jastuku, stolici, stolu i sličnom nego u zraku a ruke se drže na koljenima.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta