FIKHIbadetiNamazPITANJA I ODGOVORI

KLANJANJE U STANJU DŽUNUBLUKA

– Selam alejkum. Da li si griješan ako nisi znao da si džunub a klanjaš?
ODGOVOR: Alejkumusselam.

Ko klanja namaz a džunub je, svejedno bilo to iz zaborava ili neznanja da je džunub, namaz mu je neispravan jer je šart ispravnosti namaza čistoća.

Kaže Uzvišeni: “A ako ste džunubi onda se okupajte” (El-Maide, 6).

S tim da onaj ko to uradi nije griješan jer je Uzvišeni oprostio ovom Ummetu ono što se iz zaborava uradi.

Bilježi Muslim u svom Sahihu od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da Uzvišeni kada je objavio: “Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili nehotice uradimo”, kaže Uzvišeni: “Učinio sam to”….”.

Takođe, bilježi Ibn Madže u svom Sunenu od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je Allah oprostio mom Ummetu ono što nehotice, iz zaborava i u prisili urade”.

Šejh Albani i Šuajb Arnaut hadis ocjenjuju vjerodostojnim. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta